Estetik Blog

YENİLİK GÜZELDİR: BURUN ESTETİĞİ

YENİLİK GÜZELDİR: BURUN ESTETİĞİ
Burun estetiğinde bazı püf noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi yapılan operasyonun sonrasında burnun tam olarak doğal bir görünüme kavuşmasıdır. Eğer estetikli bir duruş olursa dışarıdan kötü gözükebilir. Bu nedenlerden dolayı da her hastaya özel olarak bilgisayarda tasarımlar yapılması gerekmektedir. Her hastaya uygulanacak işlem standart değildir. Eğer ameliyat sonucunda burnunuz eskisinden daha sağlıklı bir görünüme kavuştuysa, nefes alıp vermede sıkıntı yaşamıyorsanız ve burnunuzun görünümü doğalsa geçirdiğiniz operasyon başarılı olmuş demektir. Burun yüzün estetiksel kısmı açısından büyük önem taşır. Yüzün tam ortasında bulunan burun yüz şeklini, gülüşü, mimikler ve yüz hareketlerini oldukça etkiler. Bu operasyonlar buruna şekil verilmesi amacı ile yapılmaktadır. Burun ucu işlemlerinde; sivriltme, kaldırma, kalınlaştırma ve indirme işlemleri uygulanabilmektedir. Burunun sağ ve sol kısımlarında göçmeler, içe doğru çökükler varsa bunlar da dolgunlaştırma işlemi ile sorunu çözebilir. Hastanın sorunlarına bağlı olarak ve istediği burun yapısına göre birden fazla operasyon çeşidi uygulanması mümkündür. En sağlıklı ve güzel olan estetik operasyonları burun ile yüzün diğer kısımlarının orantısının bozulmaması, tamamen doğal bir görünüme sahip olması ve soluk alıp vermede sıkıntı çıkarmamasıdır.
Estetik ameliyatlar için ideal yaz 18 veya 19 dur. Çünkü bu yaşlarda hastalar fiziksel gelişimini tamamlamış olur. Fiziksel gelişimin yanı sıra ruhsal gelişimin tamamlanması da önemlidir. Operasyon geçirecek olan hasta mucize beklememelidir veya hayranı olduğu bir kişinin burnuna tam olarak sahip olamayacağını bilmelidir. Eğer beklentilerini yüksek tutarsa hayal kırıklığına uğrar. Bu yüzden de psikolojik gelişimin yerinde olması da önemlidir. Estetik genel anestezi işlemi ile yapılmaktadır. Ameliyat süresi işleme göre değişse de 2 ila 4 saat sürmektedir. Daha önce belirlenen kemik ve kıkırdak tasarımı buruna uygulanmaktadır. Operasyon sonrası hafif ağrılar ve şişlikler oluşabilir fakat en fazla 1 hafta sonra iyileşme olacaktır.

YENİ BİR GÖRÜNÜM: BURUN ESTETİĞİ

YENİ BİR GÖRÜNÜM: BURUN ESTETİĞİ
Burun estetiğinde, ameliyattan sonra burnun doğal bir görünüme sahip olması en önemli etkendir. Bu sebepten dolayı tüm hastaları kendilerine özel bir tasarım yapılmalıdır. Bunu da bilgisayar çizim programları ile yapmak mümkündür. Herkesin burun yapısı, istediği müdahale, geçirdiği sorunlar farklıdır bu yüzden tüm hastalara aynı burun kaldırma, dikleştirme veya dolgunlaştırma işlemi uygulanamaz. Bir operasyonun kaliteli ve güzel olduğu burunun operasyondan sonra eski sağlıklı halinde görülmesi ve doğal durup estetikli olduğu anlaşılmaması ile ölçülür. Burun yüz estetiği açısından oldukça önem taşır. Çünkü yüzün tam ortasında bulunan burun tüm yüz mimiklerine, gülüşümüze hareketlerimize şekil vermektedir. Bu operasyonlar genellikle buruna şekil vermek amacıyla yapılır. Burun ucu sivriltilebilir, kaldırılabilir, kalınlaştırma ve indirme işlemleri yapılabilir. Sağ ve sol tarafta göçmeler meydana gelmiş ise dolgunlaştırma işlemi ile bunlar halledilebilir. İsteğe ve sorunlara göre pek çok burun operasyonları yapılmaktadır. En ideal olan estetik sonucu burnun yüzün diğer kısımları ile orantılı olması, estetikli görünüme sahip olmaması ve nefes alıp verme de sorun çıkarmamasıdır.
Henüz fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamamış hastaların bu operasyona girmesi pek uygun olarak görülmez. Estetik olacak kişinin hayal ürünü ve gerçek üstü sonuçlar beklememesi gerekir. Hayranı olduğu bir kişinin burnunun aynısına sahip olamayacağını bilmesi gerekir. Eğer çok beklenti içine girerse hayal kırıklığına uğraması mümkündür. Burun estetiği genel anestezi işlemi ile yapılmaktadır. Ameliyat süresi 3 saat sürer. Estetikte kıkırdak ve kemiklere daha önceden belirlenen tasarımın şekli verilir. Burun küçültme işlemi yapılacağı gibi ek kemik ve kıkırdak dokuları eklenerek burun büyütülebilir ve uzatılabilir. Operasyon sonrası hafif ağırlar hissedilirse cerrahınızın önerdiği ağrı kesici ilaçlar kullanın. Yüzünüzde şişlikler olabilir ama bunlar 1 hafta sonunda yok olacaktır.

BURUN ESTETİĞİ ve GÜZEL BİR GÖRÜNÜM

BURUN ESTETİĞİ ve GÜZEL BİR GÖRÜNÜM
Burun estetiği operasyonlarında en önemli etken yapılan işin doğal görünmesidir. Bu nedenle her kişiye özel bir tasarım yapılması gerekmektedir. Bu da bilgisayarla yapılır. Herkesin sorunu, burun şekli farklı olduğundan dolayı herkese aynı müdahale uygulanamaz. Kaliteli ve iyi bir operasyondan sonra burun hem sağlıklı ve güzel gözükmeli, hem de eskisi doğal durmalı estetikli olduğu anlaşılmamalıdır. Burun yüz bölgesi estetiği açısından önemlidir çünkü yüzün tam ortasında bulunan burun tüm yüz hareketlerimiz de etkiler. Burun estetik operasyonları genel olarak buruna yeni şekil vermek amacıyla yapılmaktadır. Burun ucu kaldırılabilir, sivriltilebilir, indirilebilir, kalınlaştırılabilir, eğer sağa veya sola doğru yamulmalar varsa bunlar giderilebilir. Burunda çökmeler meydana geldiyse dolgunlaştırma işlemi uygulanabilir. Pek çok burun estetiği türü yapılabilmektedir. İdeal şekilde olan burun estetiği, burunun yüz ile orantılı olması, doğal gözükmesi ve nefes almada sorun çıkarmamasıdır.
Burun estetiği gelişim çağının tam olarak bitmesiyle birlikte yapılabilir. Bu da 18 19lu yaşlara denk gelir. Burun estetiği yaptırmak isteyen kişi fiziksel gelişiminin yanında psikolojik gelişimini de tamamlamalıdır. Henüz bu gelişimini tamamlamış kişilerin bu operasyonlara girmesi uygun değildir. Bu ameliyatı olacak kişilerin gerçek üstü bir beklentide bulunmaması gerekir, hayranı olduğu bir kişinin burnuna sahip olmayacağını da bilmesi gerekir aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu operasyonlar genel olarak genel anestezi ile yapılır. Ameliyat süresi yapılan işleme göre 2 ila 4 saat arasında değişmektedir. Burun estetiğinde kemik ve kıkırdaklara belirlenen tasarımın şekli verilmektedir. Eğer fazlalıklar varsa bunlar alınır eksiklikler varsa kemik ve kıkırdak eklenerek burun büyütülür veya uzatılır. Operasyon sonrası hafif ağrılar hissedebilirsiniz bunu doktorunuzun önerdiği ağrı kesici ilaçlar ile gidermeniz mümkündür. Ameliyattan sonra 1 2 gün için şişlikler oluşabilir ama 1 haftanın sonunda bu da tamamen kaybolmaktadır. Sosyal hayatınıza kısa sürede geri dönmeniz mümkündür.

ESTETİK İLE SORUNLAR ORTADAN KALKIYOR

ESTETİK İLE SORUNLAR ORTADAN KALKIYOR
Burnun çalışma fonksiyonlarını bozmadan veya burunda meydana gelmiş fonksiyon sorunlarını düzelterek yeniden buruna şekil verme, onarma operasyonlarına burun estetiği adı verilir. Burun estetiği çok önemli operasyonlardandır ve yapılırken dikkat edilmesi gerek önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktaları açıklayacak olursak; Burnun deri yapısının özelliği, kemik ve kıkırdak yapısı şekli, yüz ile burun arasındaki dikey ve yatay düzlemin oranları, burunun en uç kısmının yüksekliği, burunun alın ve dudak ile yapmış olduğu açıların simetrisi ve burun ucu oranıyla çene ucu oranının tutarlı ve dengede olması. Burun estetiği yapılırken burun şekli onarılır. Ama bu onarma işlemlerinin yanı sıra içyapıda bulunan kıkırdak ve kemikte oluşan sorunlar da giderilebiliyor. Burun eti alınarak solunum bozuklukları oluşmuşsa bunların çözülmesi de mümkün.
Estetik operasyonlarında en önemli müdahalelerden biri burun operasyonlarıdır. Burun insanın yüzünün tam ortasında bulunmaktadır. İnsana görünüş olarak çok şey kazandıran burnumuz gülüşümüzü etkiler, mimiklerimizi etkiler, kısacası yüz şeklimize yön verir. Soluk alıp vermemizi de sağladığı için organımıza yapılacak müdahaleye çok dikkat edilmelidir. Bu operasyonlarda elde edeceğiniz sonuçlar diğer operasyonlara göre değişiklik gösterecektir. Cerrahın tecrübesi, el becerisi ile doğru orantılı olarak güzel veya kötü sonuçlar almanız mümkün. Burun estetiğinde sadece burun küçültme işlemleri yapılmaz. Durum bağlı olarak kemik veya kıkırdak takviyesi yapılarak burun uzatılabilir veya büyütülebilmektedir. Uzman operasyona başlamadan önce yapacağı müdahaleleri, olacak değişiklikleri hastaya kapsamlı bir şekilde anlatmalıdır. Bu operasyonda güzel sonuçların alınması isteniyorsa; hastanın yüz çehresinin diğer kısımlarla orantılı olması gerek. Eğer görüntü asimetrik değil kötü durur. Tamamen doğal olmalı ki estetikli olduğu anlaşılmasın ve doğal görünümü devam etsin. Operasyonların süresi hastanın durumuna göre, yapılan işleme göre değişmektedir ama 2 saat sürdüğü bilinmektedir.

YÜZ OPERASYONLARI: BURUN

YÜZ OPERASYONLARI: BURUN
Burun estetiği burnun işlevsel fonksiyonlarında sorun çıkarmadan veya burunda meydana gelmiş fonksiyon bozukluklarını düzelterek yeniden şekil vererek sorunu giderme operasyonlarına verilen isimdir. Burun estetiğin de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır ve bu hususlar oldukça önemlidir. Bu önemli noktalar ise; Burnun kemik ve kıkırdak özellikleri, deri yapısının şekli, yüz ile burun arası yatay – dikey düzleminin oranları, burnun dudak ile alınla yaptığı açının ne kadar tutarlı olduğu, burnun uç kısmındaki yükseklik miktarı ve burnun ucu ile çene ucu arasındaki tutarlılık. Burun estetikleri yapılırken burun şekli onarılabildiği gibi çeşitli işlemler de yapılabilmektedir. Bunlardan bazıları içyapıda oluşmuş kıkırdak ve kemikteki eğrilikler veya burun eti adı verilen nefes alma bozukluğu yaratabilecek sorunların giderilmesidir.
Burun estetiği, cerrahi müdahale gerektiren estetik operasyonların en önemlilerindendir. Çünkü burun yüzün tam orasında bulunuyor. İnsanların görünüşünü çok etkileyen burun mimikleri etkiler, gülüşü etkiler bireylerin görünüşüne oldukça katkıda bulunur ve soluk alıp vermemizi sağlar. Burun estetiğinde elde edilmiş, edilecek olan sonuçlar diğer estetik operasyonlara göre farklılık göstermektedir. Bu hekimin bilgi ve becerisine, operasyonlardaki tecrübesine göre değişiklik gösterir. Burun estetiği operasyonları sadece kıkırdak ve kemiğin yapısında oluşmuş olan fazlalıkların çıkarılması ve boyutunun daha da küçültülmesi demek değil. Bazı operasyonlarda küçültme işlemi olacağı gibi, gereken işlemlerde ise kıkırdak ve kemik takviyeleri yapılarak burun büyütülüyor ya da uzatılabiliyor. Operasyon öncesinde yapılacak olan işlem hekim tarafından hastaya tam olarak anlatılmalıdır. En güzel estetiğin uygulanması için hastanın yüzünün diğer kısımlarla simetrik olması gerekmektedir. Estetiksel görünümden daha çok görünümünün doğal olması gerekmektedir. Bunlar yüzünüzde tam olarak sağlanıyorsa estetiğiniz amacına ulaşmış demektir. Operasyonların süresi her ne kadar yapılan işleme göre değişse de standart olarak 2 saat sürdüğü belirtilmektedir.

SAĞLIKLI BURUNLAR İÇİN

SAĞLIKLI BURUNLAR İÇİN
Burun fonksiyonlarına zarar vermeden veya burunda oluşmuş olan fonksiyonel bozuklukları düzelterek yeniden onarma, şekil verme işlemine burun estetiği adı verilmektedir. Burun estetiğinde önemli olan bazı noktalar vardır. Bu önemli noktaları açıklayacak olursak; Burnun kıkırdak ve kemik yapısı, deri yapısının özelliği, yüz ile burun arasındaki bölgenin yatay – dikey düzlemi oranları, burnun dudak ve alınla olan açıları, burnun uç kısım yüksekliği ve burnun ucu ile çene ucu arasındaki simetrik parametreler. Burunda estetik operasyonlar yapılırken burnun şekli düzeltilebileceği gibi, içyapıda meydana gelmiş kıkırdak ve kemikte oluşan hasarlar veya burun eti sorunları, nefes almayı önleyen rahatsız eden sorunlar da çözülebilmektedir.
Burun estetiği, estetik plastik cerrahisinin en önemli ameliyatı olarak gösterilir. Çünkü insan yüzünün tam ortasında bulunan burun, insanların gülüşüne mimiklerine yön verir ve aynı zamanda soluk alıp vermemizi sağlayan en önemli organlarımızdan birisidir. Bu operasyonlarda edilecek sonuçlar diğer estetik operasyonlardan daha farklı olarak hekiminizin bilgisine, becerisine ve uzmanlık seviyesine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Burun estetiği sadece burun küçültmekten ibaret değildir. Yani kemik be kıkırdakta bulunan fazlalıkların alınarak sadece burnun küçültme işlemi yapılmaz. Bazı operasyonlarda kemik veya kıkırdak da eklenerek burunda büyütme ve uzatılma işlemi de yapılmaktadır. Çünkü tüm burunlar standart olmadığı için yapılan operasyonlar da değişik gösterir. Operasyona başlanmadan hastaya tam olarak hangi işlemlerin yapılacağı anlatılmalıdır. Operasyonlar da en iyi sonuçların alınabilmesi için hastanın yüzünün diğer kısımlarıyla simetrik olması, görünümün tamamen doğal olması ve estetikli durduğu anlaşılmaması gerekmektedir. Eğer bunlar sağlanıyorsa operasyonunuz başarılı geçmiş ve hekiminiz de başarılı bir hekimdir diyebiliriz. Operasyonların süresi yapılan işlemlere göre değişse de genel olarak 2 saat sürmektedir. Yapılan bazı araştırmalara göre operasyonlar ne kadar iyi geçmiş olsa da burnun yapısında %10 ila %20 arasında bir oranda bozulmalar görülmektedir.

DOĞAL BİR BURUN İÇİN

DOĞAL BİR BURUN İÇİN
Burun fonksiyonlarını bozmadan veya burunda oluşmuş fonksiyon bozukluklarını düzelterek yeniden şekil verme operasyonlarına burun estetiği denilmektedir. Burun estetiği yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar; Burnun kıkırdak, kemik ve deri yapısının özelliği ve şekli, yüz ile burun arasındaki bölgede bulunan yatay ve dikey düzlem oranlar, burnun dudak ile alınla yapmış olduğu açıların korunması, burnun uç kısmının yüksekliği ve burun ucuyla çene ucu arasındaki tutarlılığın olması gibi parametrelerdir. Burun estetiği yapılırken burnun şekli onarılabileceği gibi içyapıda bulunan kıkırdak ve kemikte oluşmuş eğrilikler ya da halk diliyle burun eti denilen konka hipertrofisine bağlı nefes almaya engel olan sorunlar da çözülebiliyor.
Estetik plastik cerrahisinin en önemli ameliyatı burun estetiğidir. Çünkü burun insan yüzünün tam ortasında bulunur, insana görünüş olarak çok şey kazandırır ve nefes alıp vermemizi sağlamaya yaran organımızdır. Burun ameliyatlarında elde edilecek olan sonuçlar, diğer estetik müdahalelere göre farklı olarak uzman doktorun bilgi, beceri ve operasyon tecrübesine göre de değişiklik gösterecektir. Burun estetiği sadece kemik ve kıkırdağın yapılarında bulunan fazlalıkların çıkarılarak burun boyutunun daha küçük bir hale getirilmesi demek değildir. Bazı ameliyatlar sırasında burun küçültme işlemi yapılabileceği gibi, bazı operasyonlar da ise kıkırdak veya kemik takviyeleri yapılarak burun büyütülebilir ve uzatılabilir. Yapılacak olan işlemler operasyon öncesinde hastaya tam olarak anlatılmalıdır. En güzel sonucun alınması için hastanın yüz oranının, diğer bölümleriyle de simetrik olması, asimetrik olmaması ve doğal görünümü olması, estetikli durmaması. Bunlar sağlanıyorsa en güzel sonucu alabilirsiniz. Operasyonlar genelde 2 saat sürmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda çıkan istatistiklere göre, operasyonlar sonrasında burnun genel şekli her ne kadar iyi olsa bile %15 %20 oranında bozulmalar görülebiliyor.

GÖĞÜS ESTETİĞİ OPERASYONU SONRASI BAKIM

Günümüzde estetik alanında yapılan operasyonların çeşitliliği çok fazladır. Bu operasyonlardan en önemlisi kadınlara yönelik olan göğüs büyütme operasyonlarıdır.

Göğüs büyütme ameliyatı sonrası, iyileşme ve ayağa kalkma dönemi başlamaktadır. Ameliyattan sonra kadının kendini birazcık bitkin hissetmesi gayet doğal bir durumdur. İlk gün yatak istirahatından sonra ikinci günü kadın ayağa kalkabilmektedir. Ameliyat sonrası oluşabilecek olan ağrının çeşidi kadından kadına farklılık göstermektedir. Bu süre 1 günde olmakta birkaç günde olabilmektedir. Ağrılarınızı azaltmak için size verilen ağrı kesici ilaçlarınızı düzgün ve zamanında almanız gerekir. Kollarınızı size acı verecek şekilde yukarıya kaldırmayın, herhangi bir yüksekliğe tırmanma veya yukarıdan bir şey alma hareketlerini kesinlikle yapmanız doğru değildir. Herhangi bir ağırlık veya çocuk taşıma gibi hareketlerden uzak durmanız gerekmektedir. Yatağa yatarken, yataktan kalkarken mutlaka birisinden destek almanız doğru olacaktır. Kendinizi zorlamanız size acı verecektir. Yatakta geçireceğiz süre zarfında sırt ağrılarından şikâyet etmek istemiyorsanız yürüme egzersizleri yapmanız çabuk iyileşmenizde size yardımcı olacaktır. Doktorunuzun size verdiği talimatlar doğrultusunda iki gün sonunda bandajlarınıza dokunmadan ılık bir duş almanız yararlı olacaktır. Kullanacağınız sabun ve şampuan sizin için bir problem teşkil etmeyecektir. Küvete girip yıkanmanız yerine duş altında yıkanmanız daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Sutyen kullanımında göğüslerinizi sıkmayan bir sutyen veya hastaneden size verilen sutyeni kullanmanız iyi olacaktır. Pansumanınızı kontrollere gittiğinizde doktorunuz yapacaktır. Göğüslerinize masaj yapmak isterseniz doktorunuz izin verene kadar beklemeniz gerekecektir. Dikişler 10 güne kadar doktorunuz tarafından alınacaktır. Göğüslerdeki şişkinliklerin geçmesi 1 aya yakın bir zaman alabilmektedir. Araba kullanma, spor yapma ve benzeri aktiviteleri yapmanız vücudunuzun iyileşme derecesine bağlıdır.

Göğüs büyütme ameliyatları sonrası bakım sağlığımıza kavuşmamız için önemli bir adımdır.

Büyük memeler

Büyük memeler, her kadının hayalidir ve kocaman memeleri ile erkeklerin ilgisini çekerek beğendiği erkeğin kendisine ait olmasını isterler. Bu isteğin altında yatan en büyük neden ise erkeklerin memelere olan düşkünlükleridir. Büyük göğüslü kadınlar hemen her toplumda ilgi odağı olmuştur. Sizde büyük göğüslü bir kadın olmak istiyorsanız >meme büyütme ürünlerden kullanabilirsiniz. Memeleri büyütmekle kalmayıp aynı zamanda dolgunlaştıran ve daha dik olmalarını sağlayan bu tür ürünleri düzenli kullanmak gerekir.

Büyük memeler için ameliyat olup slikon taktırmaya gerek bırakmayan meme büyüten ürünleri kullandıktan sonra slikonlu memelerden daha güzel göğüslere sahip olabilirsiniz. Kadınlarda ilk dikkat çeken organlardan biri olan göğüsler, her erkek için cinsel bir objedir. Cinsellik anlamında erkeğe doyurucu hazlar veren ve pek çok fanteziye araç olan göğüsleri her zaman bakımlı ve güzel tutmak zordur. Özellikle ilerleyen yaş, doğum yapma, genetik nedenler gibi etkenlerden dolayı küçük veya sarkık göğüsler artık tarih oluyor. Dik, dolgun ve seksi görünen memelere sahip olmak isteyen kadınlar göğüs büyütme ürünleri kullanarak bu özelliklere sahip memelere kavuşabilirler. Erotik filmlerin vazgeçilmez bir objesi olan göğüslerin erkeklerde nasıl bir cinsel uyaran olduğunu açıklamaya gerek yoktur. Özellikle fantezi kurarak orgazma ulaşmaya çalışan erkeklerin birinci yardımcısı olan büyük memelere sahip olarak eşinizi veya partnerinizi bu dertten kurtarmak istemez misiniz? Cevabınız evet ise hemen bu müthiş etkili ürünü kullanmaya başlayın.

Büyük memeler için bıçak altına yatıp ameliyat olma dönemi sona ermiştir. Meme ebatlarınız ne olursa olsun daha dolgun, daha büyük ve daha dik göğüslere kavuşmak için son dönemde geliştirilmiş ve en etkili meme büyütme ürününe beklemeden ve hemen sahip olabilirsiniz. Büyük memelere kavuşarak herkesin ilgi odağı haline gelin.

MEME BÜYÜTME

Şüphesiz ki bayanların vücutlarında en çok dikkat çeken ve güzel bir vücudun temel ölçütü olan yerleri göğüsleridir. Gençliğe adım attıkları günden itibaren bayanlar güzel, şekilli, dik ve büyük göğüslerin hayallerini kurarlar hatta birçok bayan bunları sağlayabilmek için belirli bir yaş döneminde bıçak altına yatar. Peki, hiç ameliyat geçirmeden göğüslerinizi büyütebilecek bir meme büyütme olsaydı? Eminiz ki tüm hanımlar böyle bir yolun olmasını isterlerdi ve artık bu mümkün. Göğüslerinizi büyütmek için uygulayabileceğiniz ve hiç bir sıkıntısı olmayan bu yöntemle çok kısa sürede hem dik hem şekilli hem de daha büyük göğüslere sahip olacak ve vücudunuza çok daha fazla güven duymaya başlayacaksınız. Özellikle erkeklerin bir hanımda en çok dikkat ettikleri bölüm olan göğüslerinize duyduğunuz bu güven ile de tüm beylere çok daha çekici ve çok daha kışkırtıcı gözükeceksiniz.

Küçük göğüslerinizi büyütecek, sarkmış göğüsleri toparlayacak ve şekillendirecek göğüs büyütücüleri kullanarak çok kısa süre içerisinde hayal ettiğiniz göğüslere kavuşmanız mümkün. Hanımlarımızın en büyük sıkıntısı olan ve birçok bayanın kendine güvenini kıran, uğruna operasyon geçirmek bile göze alınan küçük göğüsler için artık hiç bir operasyona gerek kalmadan olumlu sonuçlar almanız  göğüs büyütme ile mümkün. Düzenli kullanımla kısa süre içinde istediğini göğüslere sahip olmanızı sağlayacak göğüs büyütücüleri satın almanız ve ulaşmanız da bir o kadar kolay.

Meme büyütme gibi zorlu bir operasyon yerine sadece bu ürünü kullanarak kısa süre içinde çok daha güzel gözüken, dik ve büyük göğüslere sahip olmanız artık mümkün. Özellikle bıçak altına yatmaktan çekinen bayanların kurtarıcısı olacak bu ürün ile artık tüm bayanlar hayallerinde göğüslere sahip olacak ve göğüslerine duydukları güvenle çok daha güzel gözükecekler.

GÖĞÜS BÜYÜTME

Bayanlara özel cinsel ürünler arasında meme büyütücü kremler, vajina kayganlaştırıcı jeller, vajina daraltıcı ürünler, orgazm kremleri vb. bulunmaktadır. Bu ürünlerin tamamı ve daha fazlası kadınların seksten daha fazla zevk almalarını ve cinsel hayatlarının mükemmel olmasını sağlamak için bulunmaktadır.

Bayanlara özel cinsel ürünler arasında bulunan göğüs büyütme kremleri, memelerinin küçük olduğundan şikayet eden kadınların bu şikayetlerini ortadan kaldıracak etkiler göstermektedir. Büyük ve dolgun göğüslere sahip olmak isteyen kadınlar ve kızlar meme büyütme kremlerini kullanarak bu büyük hayallerine kavuşabilirler. Kadınların cinsel organları denildiğinde akla ilk olarak vajina gelmektedir. Değişik nedenlerden dolayı genişleyen vajinanın tekrar eski daracık formuna kavuşması için göğüs büyütme kremi kullanabilirsiniz. Cinsel yaşamı daha da aktif geçirmek isteyen kadınlar vajina daraltan kremler kullanarak partnerlerine zevk yaşatmayı amaçlamaktadır. Kendilerinin de seksten zevk alabilmeleri için orgazma ulaşmaları gerekmektedir. Seks yaparken orgazm olan çok az kadın vardır. Kadınların cinsel yaşamlarında orgazma ulaşmaları için erkeğin onlardan sonra boşalması gerekir. O kadar uzun süre dayanabilen erkek çok az olduğu için devreye göğüs büyütme girerek kadınların da orgazma ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Kadınların daha çabuk ve kolayca orgazma ulaşabilmeleri için kullanılan orgazm kreminin etkisi sayesinde üst üste orgazm yaşamak mümkündür. Cinsel yaşamın iki tarafından biri olan kadınların da cinsel hayattan zevk almaları orgazm kremiyle garanti altına alınmaktadır.

Bayanlara özel cinsel ürünler sayesinde hem erkekler hem de kadınlar cinsel hayattan daha fazla ve uzun süreli olarak zevk alabilmektedir. Seks yaparken acı yerine mutluluk hissetmeyi hangi kadın istemez ki? Kadınlar için özel olarak üretilen cinsel ürünlerin seksten zevk alma noktasındaki faydaları saymakla bitmiyor. Siz de bu ürünlerden ihtiyacınız olanı satın alın ve kullanın.

MEME BÜYÜTME AMELİYATLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kadınlar için memeleri, dişiliğin sembolü ve kadın olmasının işaretidir. Bu nedenle, her kadın dik ve dolgun göğüslere sahip olmak ister. Elbette bu isteğin içinde, beylerin de dik göğüsleri beğenmesinin ve önem vermesinin etkileri bulunmaktadır. Kadın göğüsleri insan vücudundaki en çıkık durumda organ olduğundan, yer çekiminden de en yüksek şekilde etkilenmektedir. Bu nedenle, sarkması da son derece normaldir. Sarkma durumunda, meme estetiği uygulamalarından yararlanmak gerekmektedir.

Göğüs sarkmalarının yanında, asimetrik göğüslere sahip veya meme ölçüleri normalden çok küçük meme ölçüsüne sahip bayanlar da sıkıntı yaşamaktadır. Emzirme, aşırı şekilde zayıflama gibi durumlarda da memelerin sönmesi, küçülmesi görülebilir.Tüm bu durumlarda, estetik operasyonların uygulanması yerinde olacaktır. Meme alanında yapılan estetik operasyonlar, gerek dünyada, gerekse ülkemizde son derece yaygın olan cerrahi uygulamalardır. Bu konuda çok başarılı estetik cerrahlarımız ve estetik kliniklerimiz bulunmaktadır. Göğüs büyütme amacıyla ülkemizde yurtdışından gelen birçok bayan bulunmaktadır.

Meme büyütme operasyonları, basit gibi görünse de mutlaka özenli yapılması gereken işlemlerdir. Her bayanın göğüs şekli ve ölçüsü farklıdır. Ameliyat ile yapılacak göğüs ölçüsünün belirlenmesinde, bayanın istekleri, olması gereken göğüs ölçüsü ve fiziki özellikler dikkate alınır. Buna göre, en ideal ölçü saptanır. Hem küçük, hem de sarkık memelerde, hem büyütme, hem de dikleştirme işlemleri bir arada yapılmaktadır. Ameliyatlarda, silikon malzeme kullanılmaktadır. Duruma göre, jel damla veya silikon protez yerleştirilmektedir. Kas altında yapılan uygulama sonrasında, en doğal görünüm yakalanmaktadır. Ameliyat uzun sürmeyen bir işlemdir. Yaklaşık olarak bir gün sonra taburcu edilmektedir. Operasyon sonrasında, kolları kaldırmak, ağır taşımak gibi göğüs bölgesini zorlayacak fillerden kaçılması gerekmektedir. Bunlara dikkat edildiğinde, hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Gerekli kontrollerin yapılması durumunda ise, en iyi sonuçlar alınacaktır.

MEME ESTETİĞİ KONUSUNDA GENEL BİLGİLER

Hanımların hepsi, şüphesiz, dik, dolgun ve sağlıklı göğüslerinin olmasını ister. Çünkü bu uzuvlar, hem anneliğin, hem de kadınlığın sembolüdür. Bununla birlikte, bayanlar, erkeklere oranla, güzel görünmeye ve beğenilmeye daha meyillidir. Bu nedenle, küçük göğüslere sahip hanımların çoğu, bu durumu, önemli bir eksiklik olarak görmektedir. Depresyona giren ve önemli kompleksler yaşayan bayanların sayısı yok denemeyecek kadar fazladır. Bu duruma üzülüp, endişe haline getirmek yerine, meme büyütme uygulamaları konusunda bilgi almak ve kendinizi uzman ellere emanet etmek en doğrusu olacaktır.

Uzmanlar bir kadının meme şeklinin ve büyüklüğün 20 yaşında tamamen oturduğunu belirtmektedir. Bu anlamda, 20 yaşına gelen bir bayan memelerin genetik olarak sarkık veya çok küçük olduğunu düşünüyorsa, meme büyütme ameliyatlarından yararlanabilir. Ülkemizde, meme estetiği konusunda son derece başarılı çalışmalar yürütülmektedir. Estetik çalışmaları, meme sarkması için meme dikleştirme operasyonları, meme toparlama işlemleri ve göğüs büyütme ameliyatları olarak çeşitlenmektedir.

Meme büyütücü işlemler arasında birkaç seçenek bulunmakla birlikte, aslında, tek sağlıklı yöntem meme büyütme operasyonlarıdır. Piyasa meme büyütücü özelliği olduğu iddia edilen birçok ürün veya alet bulunmaktadır. Göğüs büyütücü haplar, kremler ve jeller piyasada bolca satılmaktadır. Katkısı olduğu iddia edilen bu ürünler aslında hiçbir etki sağlamamaktadır. Bununla birlikte, alerjik reaksiyonlara veya çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Memelerin sağlıklı hale gelmesi ve ideal ölçülere kavuşması için tek çare estetik işlemlerdir. Estetik uygulamaların mutlaka uzman hekimlerin ellerinde yaptırılması gerekmektedir. Çünkü bu işlem, en hassas organlardan biri olan göğüs bölgesinde yapılacaktır. Öte yandan, meme büyüklükleri ve hacimleri her bayana göre değişmektedir. Bu nedenle, vücuda uygun şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Operasyon işlemlerinden önce ve sonra, uzman hekim tarafından yapılması gereken uygulamaların da hastalar tarafından uygulanması gerekmektedir.

MEME ESTETİĞİ OPERASYONLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

Meme estetiği ile hanımların hayallerindeki meme ölçülerine ve formlarına kavuşmaları mümkündür. Bu alanda ülkemizde son derece başarılı çalışmalar yürütülmektedir. Uygulamalarla, sarkık memelerin toparlanması ve dikleştirilmesi, küçük olan göğüs ölçülerinin büyümesi işlemleri yapılmaktadır. Sadece birkaç saat süren operasyonlar ile inanılmaz güzellikte ve sağlıklı memelere kavuşacaksınız. Ancak, uzman hekimin tavsiyelerine kesinlikle uymanız gerekmektedir.

Operasyon öncesinde, göğüs yapısında bir anormal durum olup olmadığının anlaşılması ve daha sonra oluşma riski olabilen komplikasyonların önüne geçmek için mamografi çekilmesi yerinde olacaktır. Öte yandan, ameliyat öncesinde sigara ve alkol gibi alışkanlıkların bırakılması da önem taşımaktadır. Bu şekilde, vücudunuzun hava alması ve daha çabuk iyileşmesi mümkündür. Kanı sulandıran aspirin gibi ilaçların da birkaç hafta öncesinde kesilmesi yerinde olacaktır. Düzenli aldığınız ilaçlarınız varsa bunları de estetik cerrah hekime danışmalısınız. Meme büyütme operasyonu öncesinde, estetik cerrah göğüs yapısını inceler ve en uygun ölçüyü sizin için belirler. Bu anlamda, vücut yapısı ve estetik yaptıran bayanın istekleri de elbette göz önünde bulundurulur. Buna göre ideal ölçü belirlenir.

Sarkan memelerin toparlanması için yapılan ameliyatlarda, memenin hacim olarak büyüklüğü ve şekli, meme başının büyüklüğü, memelerin sarkma derecesi, deri fazlalığının ne kadar olduğu, bayanların ciltlerindeki esneklik ve gevşeklik derecesi mutlaka göz önünde bulundurulur. Bu şekilde, yapılan incelemeler sayesinde göğüs büyütme ve sarkma ameliyatları dört dörtlük şekilde yapılmaktadır. Operasyon sonrasında, uzman doktor işlem yapılan alanı sarmakta ve belirli bir süre özel bir korsa sutyen giyilmesini önermektedir. Hastanın buna uyması lazımdır. Özel pansuman ve bandaj uygulamaların uymak ve dikkat etmek iyileşme sürecinde önemlidir. Ameliyatın ardından kolları zorlayacak bazı hareketlerin yapılmaması da önem taşımaktadır.

MEME BÜYÜTME VE MEME TOPARLAMA AMLEİYATLARI GEREKTİREN DURUMLAR

Meme büyütme operasyonları küçük göğüs ölçülerine sahip bayanların hayallerindeki ölçülere ulaşması için yapılan estetik ameliyatlardır. Göğüs büyütme alanında uygulanan estetik operasyonlar, yaklaşık olarak 1,5 veya 2 saat kadar devam etmektedir. Genel anlamda, basit bir ameliyattır. İşlem sırasında, silikon malzeme kullanılmaktadır. Bu madde, insan dokusuna en yakın madde olup, tıp alanında birçok operasyonda kullanılmaktadır. Göğüs dolgularında da kullanılan ürün, elastik ve dayanıklıdır. Ameliyat öncesinde, kişinin tahlilleri yapılmalıdır. Bununla birlikte, doktor ve hasta bir araya gelerek, göğüs ölçüsü ve şekli konusunda bir karara varılır. En doğru dolgu ölçüsü saptanır. İşlem, kas arkasına yapılmaktadır. Bu nedenle, orijinal göğüs görünümü yakalanmaktadır. Silikon jel damla veya yuvarlak dolgu uygulanmaktadır. Bu ekleme, emzirmeye de kesinlikle etkili değildir. Bu nedenle, hem genç, hem de yaşı daha olgun hanımlar rahatlıkla yaptırabilirler

Meme toparlama ameliyatları sarkan memelerin düzeltilmesi ve gençlik yıllarındaki ideal durumuna getirilmesi için uygulanmaktadır. Hanımlar, ilerleyen yaşlarına rağmen sabit ve sağlıklı yani yaşlarına göre olması gereken bir kiloda kalabiliyorsa, memelerin içinin boşalması ve estetik görünümü bozacak şekilde sarma varsa, memelerde uzama veya düzleşme söz konusu ise, meme başlarında deformasyon meydana gelmişse, meme başları aşağı doğru bakmakta ise ve memelerin çevresindeki deride sarkmalar görülmekte ise bu durumda meme toparlama ameliyatlarından yararlanabilirler.

Memeler çok özel uzuvlar olduğundan, çok hassas olunması gereken bir bölgedir. Bu nedenle, alanında uzmanlaşmış estetik doktorlar tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle, seçeceğiniz sağlık kurumunu seçerken çok dikkat etmelisiniz. Hem göğüs büyütme, hem de toparlama işlemlerinde, bir başka deyişle tüm meme estetiği işlemlerinde özenli bir ön inceleme, operasyon ve tedavi süreci uygulanmalıdır.

MEME ESTETİĞİ UYGULAMALARI, ÇEŞİTLERİ VE KISA BİLGİLER

Meme estetiği alanında, çeşitli ameliyat çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar hastanın meme bölgesindeki soruna göre belirlenmektedir. Bunlar, meme büyütme, meme küçültme, meme dikleştirme, meme rekonstrüksiyonları ve erkeklerde meme küçültme işlemleri olarak çeşitlenmektedir. Ülkemizde, yurt dışında bulunan en kaliteli ve sağlıklı sonuçlar alan kliniklerdeki uygulamaların hepsi, harfiyen ülkemizde de uygulanmaktadır. Bu alanda estetik uygulamalarının ne kadar kaliteli oluğunu tüm dünya bilmektedir. Yurtdışından birçok bayan da bu uygulamalar için ülkemize gelmektedir.

Meme estetiği ameliyatları kişiye özel şekilde yapılmaktadır.  Bir başka deyişle, her hasta için farklı inceleme ve düzenleme yapılmaktadır. Çünkü her kadının sorunu ve meme yapısı farklıdır. Göğüs büyütme ameliyatlarında, normalin çok altında olan memelerin büyümesi sağlanmaktadır. Bazı kadınların göğüs yapıları genetik olarak normalden çok küçük olabilmektedir. Öte yandan, aşırı kilo veren bayanların da göğüs bölgelerinde aşırı erime yaşanmaktadır. Bu durumda, silikon malzeme kullanılarak yapılan meme büyütme ameliyatlarından yararlanmak gerekmektedir. Bu işlem öncesinde, estetik cerrah, inceleme yapacak ve hasta için en ideal göğüs ölçülerini sağlayacaktır.

Bunun tam tersine bazı bayanların göğüsleri de normalden çok büyüktür. Aşırı büyük göğüsler genetik özelliklerden veya aşırı kilolardan kaynaklanabilir. Bu durumda, meme küçültme ameliyatlarının yapılması yerinde olacaktır. Aşırı iri meme yapısı, kadınlarda sırt ağrılarına, kamburluğa ve elbette duruş bozukluklarına neden olmaktadır. Bu ameliyatlarda fazla doku alınır ve göğüsler toparlanır. Sarkan göğüs dokusunun toparlanması için de göğüs toparlama işlemleri yapılmaktadır. Bunlar sayesinde, sarkan dokunun toparlanması, meme uçlarının ve çevresinin düzeltilmesi sağlanmaktadır. Gerekirse, silikon dolgu konması da mümkündür. Bu işlemlerden sonra, hayalinizde harika göğüslere sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, kesinlikle estetik uygulamaları araştırmalı ve yaptırmalısınız.

MEME BÜYÜTME VE MEME DİKLEŞTİRME OPERASYONLARI

İmplant uygulamaları sayesinde, meme büyütme ameliyatları ile küçük göğüslerinizin en ideal ölçülere ulaşması mümkün olmaktadır. Göğüs yapınız normalin altında ise, bu durumda, meme büyütme ameliyatlarından yararlanmanız mümkündür. Bu kararı vücudunuzun yapısını inceleyerek ve kendinizi dinleyerek tek başınıza almalısınız. Eşiniz veya başka bir kişinin ısrarı üzerine yaptırmanız yanlıştır. Kararınızı verdikten sonra, uzman estetik cerrahlardan yardım alabilirsiniz.

Göğüs büyütme ameliyatlarından önce, hekim göğüs yapınızı inceleyecek ve en uygun ölçüyü saptayacaktır. Hem büyütme, hem de düzeltme işlemleri aynı operasyonla yapılabilir. İmplant olarak silikon veya özel tuzlu su uygulamaları yapılmaktadır. Kullanım tercihleri uzman hekim tarafından belirlenmektedir. Büyütme ameliyatlarında öncelikle vücudunuza göre ideal ölçü saptanmaktadır. Bu durumda, hem bayanların istekleri, hem de olması gereken ideal ölçüye göre saptama yapılmaktadır. Yapılacak implant uygulamasının bayan vücudundan aşırı büyük olmaması gerekmektedir. Operasyon sonrasında bandajların hekim uygun gördüğü sürede tutulması ve korse sutyen takılması önem taşımaktadır. Bunun yanında,  pansumanların da aksatılmadan yapılması gerekmektedir.

Meme estetiği alanında bir diğer operasyon ise, meme dikleştirme uygulamalarıdır. Bu ameliyatın bir diğer adı da lift operasyonlarıdır. İdeal meme yapısında, meme başı ve çevresindeki doku kolun merkezi hizasında olmalıdır. Ancak, çeşitli nedenlerle memelerde sarkmaların yaşanması bu ölçünün bozulmasına neden olmaktadır. Doğum ve emzirme, duruş bozuklukları, genetik olarak memenin sarkmaya yatkın olması, duruş bozuklukları, aşırı kilo kaybı gibi nedenler sarkmaların oluşmasına neden olabilir. Bu ameliyat yaklaşık olarak 2,5 saat kadar sürmektedir ve genel anestezi uygulanmaktadır. Bayanların ameliyat sonrası anormal bir durum olmadıkça hastanede kalmaları gerekmemektedir. Meme estetiği işlemlerinde bayanların ideal göğüslere sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu şekilde, hayallerindeki meme yapısına kavuşan birçok bayan bulunmaktadır.

MEME ESTETİĞİ VE GÖĞÜS BÜYÜTME OPERASYONLARI

Meme estetiği, bayanların göğüslerinin büyümesini, dikleşmesini, toparlanmasını, veya küçülmesini sağlayan estetik ameliyatlardır. Son yıllarda erkekler için de meme küçültme ameliyatları uygulanmaktadır. Meme estetiği bu konuda rahatsızlık yaşayan birçok bayanın kurtarıcısı olmaktadır. Bu estetik operasyonlar genel anestezi altında yapılmakta olup, yaklaşık olarak 1,5 ile 2,5 saat arasında sürmektedir.

Estetik ameliyatlar alanında en yaygın olanlar göğüs büyütme ameliyatlarıdır. Göğüslerinin normalin altında şekilde küçükse, veya küçük olmasa da daha büyük göğüslere sahip olmak istiyorsanız, bu etkisi büyük operasyonlardan yararlanabilirsiniz. Özetle bu ameliyatları, göğüslerin dolgunluğunu etkili şekilde artırmak, genel vücut görüntüsünün daha dengeli ve dişi görünmesini sağlamak, kadın olarak kendinize güvenin artmasını sağlamak amacıyla yaptırabilirsiniz. Eğer göğüslerinizin hem küçük, hem de sarkıksa, bu durumda, göğüs toparlama işlemlerinin de bir arada yapılması gerekmektedir.

Meme büyütme ameliyatlarına, fiziksel olarak bir sorunu olmayan bayanlar, gelişme çağını tamamlamış ve 20 yaşının üzerine çıkmış iseniz, göğüslerinizin şekli konusunda ciddi sıkıntılarınız varsa yaptırabilirsiniz. Bu kararın alınması kişisel olmalıdır. Bu nedenle, tek başınıza kendinizi dinleyerek ameliyat kararı almalısınız. Ameliyatlarda kullanılan silikon veya su malzemesi sağlığa uygun ve kullanışlıdır. Bu malzemeleri vücudun kabul etmesi sorunu da yaşanmamakladır. Her iki malzeme de çok elastik olduğundan göğüs yapınıza hemen uyum sağlayacaktır. Zaten malzemeler dünya çapında birçok ameliyat kapsamında ve diğer tıp dallarından da yoğun olarak kullanılmaktadır. Ameliyat sonrasında, hekiminizin tavsiyelerine birebir şekilde uymalısınız. Bu sayede, ameliyatın etkilerini en sağlıklı şekilde atlatabilirsiniz. Operasyonlar sonrasında, en geç bir yıl içinde izler kaybolmaktadır. Yeni göğüsleriniz ile kendinize son derece güvenli şekilde yaşamanız ve kadın olmanın tadını çıkarmanız mümkün olacaktır. Mutlaka inceleyin.

GÖĞÜS ESTETİĞİ

Kadınların güzel görünmesini istediği en önemli bölgelerde biri de göğüstür. Bu yüzden aşırı kilo alımı ya da verimi göğüslerin yapısını bozmaktadır. Az ve sık yemek formda kalmaya yardımcı olur. Metabolizmanın çalışması için yapılması gerekenlerden biridir. Yalnız zayıflamak için aç kalınmamalıdır. Bu yanlış bir yöntemdir. Sağlıksız kilo vermek kalıcı değildir. Metabolizmayı hızlı çalıştırmak bu anlamda faydalı olacaktır. Düşük kaloriyle beslenerek çok kalorili besinlerden uzak durmalıyız. Açlık krizine girmek tehlikeli olmaktadır. İştahı artıran karbonhidratlı besinlerden uzak durmalıyız. Kan şekerini yükseltir bunalar. Tok tutup kan şekerini yükseltmeyen buğdaylı besinleri tercih etmeliyiz. Besinleri kızartmak yerine su ile haşlamak onları daha hafif hale getirir. Yemekten önce içilen düşük kalorili çorba iştahı azaltır. Atıştırarak açlığınızı yatıştırın. Dışarıda yemek yerken düşük kalori almaya dikkat edin.  Bol bol su için su sağlık demektir. Vücuttaki yağı azaltabilmektesiniz su içerek. Düzenli spor egzersizleriyle formda kalın göğüs sarkması probleminize son verin. Sütyen seçimine de dikkat etmeliyiz. Organik pamuklu sutyenleri tercih ederiz. Çünkü kullandığımız iç çamaşırı sağlıklı olmazsa hastalığa yol açar.

Meme büyütme ameliyatı hastanede anestezi ile yapılır. Kişilerin yaşam kalitesini artırmak için estetik amaçlı göğüs sarkması engellenir. Günlük yaşantı da kadınlar büyük göğüsler yüzünden sıkıntı çekmektedir. Omuz ağrıları sıklıkla baş gösterir. Genç yaşlı herkese uygulanır. Cilt lastik duyularını kaybeder ve şekli bozulur. Bu nedenle bu gibi operasyonlara ihtiyaç duyulur. İki ya da üç saat sürer. Hastanede müşade altında kalınması hasta için yararlı olacaktır. Sağlıklı olmak demek güzellik demektir. Antibiyotikli kremler kullanılarak cilt kuruluğu giderilir. Size en yakın estetik cerrahınıza başvurmak faydalı olacaktır. İşinde uzman deneyimli doktorlarınızla daaha sağlıklı bir ameliyat geçirmektesiniz.

MEME BÜYÜTME AMELİYATI

Kadınlar hep güzel olmak ve estetik durmak istemişlerdir. Bu nedenle çeşitli cerrahi estetik operasyonlar geçirmektedirler. Güzellik sağlıkla orantılı bir ölçüdür. Güzel kalmak istiyorsak formumuza dikkat etmeliyiz. Diyet programlarına uymalıyız. Çok fazla kilo alımı insanların göğüs bölgesinin proporsuyonunu bozmaktadır. Bu nedenle çok kötü ve sarkık göğüsler oluşmaktadır. Kadınalar hemen estetik operasyonlara çok fazla para harcamaktadır. Yaşlılık ve yerçekimi sarkmaya sebep olmaktadır. Göğüsler de çatlak oluşumu gözlenmektedir. Bu çatlaklara çörekotu yağı ve badem yağı iyi gelir. Göğüsler omuzdan kaynaklı da sarkmaktadır. Göğüslerin altından fazla deri alınır. Daha sıkı ve dik göğüsler elde edebilirsiniz. Sadece estetik açıdan değil sağlık açısından temizlik ve bakımına önem vermelisin. Cildin parlak görünümü sağlıklı olduğumuzu gösterir. Sigara stres dengesiz beslenme cildi yorgun gösterir. Cilt bakımında doğru seçim önemlidir. Karbonat dişleri beyazlamaktadır. Dişlerinizin bembeyaz olması güzellik için iyi bir faktördür

Göğüsler zamanla yaş nedeniyle sarkmaktadır. Göğüsleri bazılarının çok küçük durmaktadır. Kadınlar hep dolgun göğüslere sahip olmak isterler. Göğüslerinin hem dolgun hem de dik olması onlşar için güzellik ölçütüdür. Çok büyük olması omuz ağrısına neden olabilir. Bu nedenle göğüsleri küçültürler. Göğüslerinizden ve sarktığından hacminin size verdiği rahatsızlık var ise, göğüsleriniz düz, uzun ve yumuşak ve sallanan bir biçimde ise , göğüs uçlarınız aşağı tarafa doğru bakıyorsa , derinizde gerilme falan var ise , bir de bir göğsünüz diğer göğsünüze göre daha aşağıda ise ameliyat olabilirsiniz. Göğüs büyütme ameliyatı artık çok kolay . Göğüslerinizi ufak çaplı operasyonla büyütebiliriz. Doğal ve daha küçük göğüsler elde edilir. Bu ameliyattan sonra morarma görülmektedir. Zamanla kaybolmaktadır. Göğüs altında açık yaralar oluşmaktadır. Göğüs ucu problemleri oluşmaktadır. İzlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Göğüsleriniz büyüdükçe sarkma çok fazla görülür.

MEME BÜYÜTME

Kadınların artık her şeyden bir sıkıntıları vardır. Zaten araştırmalara göre en çok her konudan şikâyetçi olan kadınlarmış. Artık bizde dayanamayıp kişilerin yanlış bilgi alarak hayatlarına kastları olmaması için sizlere bilgi vermek amacındayız. Sizlere meme (göğüs büyültme) konusundan bahsedeceğim . Artık bu konu sorunla ilgili her kafadan bir ses çıkmaktadır. Sizlere gerçek bilgiyi ancak ve ancak bu makaleler vermektedir. İşte başlıyoruz öncelikle büyültme dikleştirme sorununun çözümünden bahsedeceğim. Eğer memeleriniz ( göğüsleriniz ) çok sarkık ise bununla ilgili birçok egzersiz vardır onları denemenizi tavsiye edebiliriz. Bir diğer faydalı olan egzersiz ise şudur ellerinizi öne doğru birleştiriniz ve kollarınız yere 90 derece olacak şekilde dursun ve giderek ağırlığınızı artırınız ve göğüs ( meme ) kaslarınızı gerer ve göğüs ( meme ) sıkılaştırma gerçekleşmiş olur siz hastaneye uzman cerrahi ye falan başvurursanız sizlere ilaç verirse ilaçları kullanmadan önce bu sizlere söylediğimiz yönlendirdiğimiz egzersizler yapınız eğer bir yararını göremezseniz ilaç tedavisine başlayınız. Güzellik uğrana kadınalar her şey yapmaktadırlar. Saçlarınızı açmak için limon suyu kürü kullanın. İpek gibi bir cilde sahip olmak, gür saçlara sahip olmak, güzel ve bakımlı tırnaklara sahip olmak o kadarda zor değil. Gözlerinizin güzelliği de önemlidir. Göz şişkinliğine çay toniği uygulanır. Şişkinlikler hemen iner. Kadınlar doğuştan güzeldir

Kadınların en çok dikkat ettikleri nokta göğüstür. Ameliyattan bir ay önce tahlil yaptırılır. Ameliyat sonrası da kendine dikkat etmelidir. Çünkü giydiğin kıyafeti güzel gösterir. Sarkık göğüsler çekici olamamaktadır. Ama dik ve dolgun göğüsler kadını daha estetik gösterir. Kadınların yaşı gereği zamanla vücutları eski formundan çıkmaktadır. Biçimsiz vücutlu kadınlar çoğalmaktadır. Göğüs ameliyatı yaptırmak artık zor değildir. Meme  büyültme ameliyatı ile görünüşünüz mükemmel olacak. Ameliyatlar oldukça gündemde

 

GÜZEL BİR BURUN

Burun estetiği yüzde daima değiştirilmesi çok talep edilen bölgelerden birisidir. Bunun sebebi yüzün tüm estetiğini burun meydana getirmektedir. Genelliklede bayanlar büyük ve köprülü burunları sevmediği için kesinlikle burun ameliyatı olmayı tercih ederler. Burada dikkat edilecek en önemli nokta burunda doğal görünmesidir. Ameliyat olduğu belli olmaması gerekiyor. Ayrıca her kişinin yüz ifadesine göre doğal duran bir burun çizilmesi şarttır. Başkasının burun şekli kesinlikle sizin yüzünüze gitmeyecektir. Her insanın yüz tipi farklığı olduğu için tasarımı da ayrı olmalıdır. Bu yüzden ilk olarak doktorunuz sizi muayeneye alması gerekiyor. Geniş  bir şekilde muayene ardından tasarım gerçekleşir. Hemen arkasından ise; hasta hazırlanarak ameliyat gerçekleşmelidir. Muayene sırasında burnun hem iç, hem dış kısmı olarak ele alınmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı olmadan önce hastanın gelişim çağını tamamlamış olmasını öğrenmek gerekmektedir. Gelişim çağında olan birine estetik kesinlikle önerilmez. Bu detayları doktorunuz muayene yaparken güzel bir şekilde anlatmaktadır. Burun ameliyatında kırıkları düzeltme, rahat nefes almanızı sağlama şeklinde çeşitli operasyonlar yapılır. Bunun dışında burunu kaldırma, indirme, asimetrik görüntüyü düzeltme, küçültme gibi çeşitli detaylar vardır. Ameliyat sonrasında hastanın en güzel şekilde dinlenmesi ve ani hareketlerden daima kaçması gerekmektedir. Hasta dinlenerek atlatmalı ki; daha sonrasında çok büyük sorunlar çıkmamalıdır. Birde estetik ameliyatları fiyat açısından biraz yüksektir.

Burun estetiği ve burun estetiği fiyatları konusunda doktorunuza detayları en ince ayrıntısına sorarak hareket etmeniz gerekiyor. Bu şekilde daha da aydınlanacak ve aklınızdaki her türlü sorulara cevap alacaksınız. Burun ameliyatı sonrasında hastanın en çok istediği doğal görünümdür. Ameliyat olduğu belli edilmemesi gerekiyor. Bu yüzden hastanın doktora sorduğu ilk soruların başında doğal görünüm gelmektedir. Fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun sonunda iyi bir görünüme kavuşmak vardır.

BURUN ESTETİĞİ AŞAMALARI

Son zamanlarda burun estetiği operasyonlarına olan taleplerde artış görülmektedir. Özellikle sosyal hayat içerisinde daha güzel bir dış görünüme sahip olmak isteyen kişiler tarafında bu operasyon tercih edilmektedir. Bir kişiye ilk bakışta burun direk olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bilindiği üzere insanlar birbirinden farklı burun şekillerine sahiptirler. İnsanların genellikle burunlarının büyüklüklerinden şikâyetçi oldukları görülmektedir. Tüm burun şekli problemlerini estetik cerrahları büyük bir kolaylıklar ortadan kaldırılmaktadır. Yeni burun şekillerine kavuşan insanların özgüvenlerinde büyük bir artış olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmektedir. Bu operasyon birkaç önemli aşamadan meydana gelmektedir. Bilindiği üzere ilk aşama olarak uzman doktorun seçimini yapmak gelmektedir. Başarılı bir sonuç elde etmek için bu aşama çok büyük bir önem taşımaktadır.

Doktor seçimi yapıldıktan sonra kişinin nasıl bir burun istediğinin anlaşılması gerekmektedir. Muayene sırasında çekilen fotoğrafların dijital ortama aktarılmasıyla birlikte kişiye en uygun burun modellemesi yapılmaktadır. Bu aşamada uzman doktor ile kişinin aynı görüşte olması gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkan sonuç kişiyi hayal kırıklığına uğratabilmektedir. Burun estetiği her erkek ve kadın için uygun olmaktadır. Sadece gelişme döneminde olan kişiler için bu operasyonların yapılması tavsiye edilmemektedir. Gerekli muayeneler ve incelemeler yapıldıktan sonra burun estetiği ameliyatı için uygun bir gün belirlenmektedir. Belirlenen güne kadar kişinin dikkat etmesi gereken konular hakkında uzman tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bu konulara dikkat edildiği takdirde operasyon çok daha rahat ve başarılı bir şekilde geçmektedir. Ameliyat kişinin isteğine ve burun yapısına göre farklılık gösterse de çok büyük bir zaman almamaktadır. Ameliyat sonrasında ise genellikle kişi ayın gün içerisinde eve gönderilmektedir. Ameliyat sonrasında da dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında doktor tarafından bilgi verilmektedir.

BURUN ESTETİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI

Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi burun estetiği operasyonlarında da birçok konuya dikkat etmek gerekmektedir. Estetik cerrahi operasyonlarda hem görünüme hem de işleve dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdirde büyük problemler ortaya çıkabilmektedir. Bilindiği üzere burun insana sadece görünüm olarak değil işlev olarak da büyük katkılar sağlamaktadır. Bu yüzden burun operasyonlarında her iki konuya da büyük bir dikkat göstermek gerekmektedir. Alanında uzman bir doktor tüm bunlara dikkat ederek operasyonu tamamlamaktadır. Bu yüzden dolayı operasyon öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlara dikkat edilmesi durumunda yapılan operasyon son derece rahat geçmekte ve iyileşme süreci de aynı oranda hızlı geçmektedir.

 Estetik operasyonlarının tümünde karar verme aşaması son derece büyük bir önem taşımaktadır. İnsanın bu kararı tamamen kendi isteğiyle vermesi gerekmektedir. Burun estetiği ameliyatlarında doktorla hasta fikir birliği içerisinde yeni burun modeli hakkında karar vermektedirler. İstenilen uygun burun şekline karar verilmesinin ardından hasta için en uygun zaman dilimi içerisinde operasyon günü belirlenmektedir. Belirlenen operasyon gününe kadar hastanın kendisine dikkat etmesi gerekmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde kişinin sigara ve alkol alışkanlığı varsa bırakması gerekmektedir. Özellikle sigara doku iyileşmesini geciktirdiği için bu konuya dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca ameliyattan en az 7 saat önce kişinin herhangi bir şey yiyip içmemesi gerekmektedir.

Operasyon süresi kişinin burun yapısına ve istenilene göre farklılık gösterebilmektedir. Gelişen imkânlar sayesinde kişi herhangi bir şekilde ağrı ve acı hissetmemektedir. Operasyon sonrasında meydana gelebilecek ağrılara karşı doktorun tavsiye ettiği ağrı kesiciler kullanılabilmektedir. Operasyon sonrasında kişinin kan basıncını artıracak aktivitelerden bir süre uzak durması gerekmektedir.

BURUN ESTETİĞİ VE SONRASI

Estetik ameliyatlarının diğer cerrahi operasyonlara göre çok daha ağrısız olduğu bilinmektedir. Bu yüzden dolayı ameliyat sonrası iyileşme süresi de buna bağlı olarak son derece kısa olmaktadır. Son zamanlarda özellikle burun estetiği operasyonlarına olan taleplerinde artış göstermesiyle birlikte birçok yenilikte ortaya çıkmaktadır. Meydana gelen bu yenilik ve gelişmeler sayesinde operasyonlar çok daha güvenilir ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte hem başarılı bir sonuç elde edilmekte hem de iyileşme süreci son derece kısaltılmaya çalışılmaktadır. Aynı şekilde kişilerde bu sayede günlük hayatlarına bir an önce geri dönebilmektedirler. Ameliyat öncesinde olduğu gibi sonrasında da birkaç önemli noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istenmeyen durumlar ortaya çıkabilmektedir. İnsan kendisine ne kadar çok dikkat ederse o kadar çabuk iyileşmektedir.

Ameliyat bittikten sonra hastanın durumuna göre genellikle aynı gün taburcu edilmektedir. Her ne kadar günümüz hastane ortamı son derece rahat olsa da insanların evlerinde çok daha rahat ettikleri bilinmektedir. Ameliyat sonrası kişinin güvenliği için yanında bir kişinin bulunması gerekmektedir. Ameliyat sonrası burun ve çevresinde oluşan morluklar ve şişliklerden kurtulmak için soğuk uygulamaların yapılması tavsiye edilmektedir. Burun estetiği operasyonu sonrası sert yiyeceklerden kaçınmak gerekmektedir. Baharatlardan da aynı şekilde uzak durarak hapşırmanın önüne geçmek gerekmektedir. Şişliklerden daha kısa bir sürede kurtulmak için kişinin başının yüksekte tutması gerekmektedir.

Kafa içi basıncı artışında kanama olacağı için darbe almaktan, spor yapmaktan ve ağır kaldırmaktan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Özellikle iyileşmeyi olumsuz etkilediği için sigara ve alkolden en az bir hafta uzak durulması gerekmektedir. Tüm bu tavsiyelere uyulması durumunda kişi çok kısa bir süre içerisinde iyileşebilmekte ve normal hayatına dönebilmektedir.

BURUN ESTETİĞİNDE DOKTOR SEÇİMİ

Teknolojik alanda meydana gelen gelişmelerde büyük bir artış görülmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm alanlarda büyük değişiklikler ve yenilikler meydana gelmektedir. Özellikle son zamanlarda sağlık konularında elde edilen yenilikler sayesinde birçok hastalığın çaresi bulunabilmektedir. Önceleri sadece birkaç ülkede tedavi edilebilen hastalıklar günümüzde birçok ülkede ve hastanede rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Teknolojik imkânların yaygınlaşmasının sayesinde bu durumun meydana geldiği çok açık ve net bir şekilde söylenebilmektedir. Yakın bir zaman önce giderek yaygınlaşan estetik operasyonları ise dikkatleri çekmektedir. Özellikle son günlerde burun estetiği operasyonlarına olan talep hızlı bir şekilde artmaktadır. Burunlarını beğenmeyenler ve yeni bir buruna sahip olmak isteyen kişiler ilk olarak estetik operasyonları başvurmaktadırlar.

Taleplerinde artış göstermesine bağlı olarak aynı oranda yapılan müdahalelerde de gelişmeler meydana gelmektedir. Her geçen gün artan teknolojik imkânlar sayesinde çok daha başarılı estetik operasyonları yapılabilmektedir. Burun estetiği operasyonuna karar veren bir kişinin ilk olarak dikkat etmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bunların arasından ilk olarak doktor seçimi gelmektedir. Diğer tüm cerrahi operasyonlarında olduğu gibi işlemi yapacak doktorun başarısı son derece büyük bir önem taşımaktadır. Ülkemizde estetik alanında uzmanlaşmış birçok uzman doktor bulunmaktadır. Bu doktorların yapmış oldukları operasyonlar sonunda son derece başarılı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Alanında başarısını kanıtlamış bir doktor, ilk olarak hastasının istediği burun modelini anlamaya çalışmaktadır. Daha sonra dijital ortama aktarılan hastanın fotoğrafları üzerinde bir burun modeli oluşturulur. Burunun işlevsel özelliği de olduğu için her zaman kişinin istediği burun modeli tam olarak yapılamayabilir. Bu noktada doktorun gerekli açıklamalarda bulunması gerekmektedir. Operasyonunu ardından ise aynı şekilde doktorun hastasıyla yakından ilgilenmesi gerekmektedir. Başarılı bir sonuç için bu süreç son derece büyük bir önem taşımaktadır.

BURUN ESTETİĞİNDE SEÇİM

Herkesin bildiği üzere her geçen gün ortaya çıkan teknolojik gelişmeler beraberinde birçok yeniliği ve gelişmeyi de getirmektedir. Bu yenilikler ve gelişmeler insanların hayatlarını kolaylaştırmanın yanı sıra aynı şekilde değiştirebilmektedir. Özellikle son zamanlarda sağlık alanında meydana gelen gelişmeler bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. Günümüzde tüm hastalıklara çare bulunabilmekte ve gerekli cerrahi müdahaleler büyük bir kolaylıkla yapılabilmektedir. Sağlık alanında kullanılabilecek makine ve robotların artış göstermesi sayesinde cerrahi müdahaleler son derece güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte insanların estetiğe olan ilgisi de büyük bir hızla büyüme göstermektedir. Teknolojinin tüm imkânlarının kullanıldığı estetik operasyonlarında insanlar istedikleri görünüme çok kolay bir şekilde kavuşabilmektedirler. Son yıllarda burun estetiği operasyonlarını tercih edenlerin sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır.

 Bir kişinin yüzünde ilk dikkat çeken bölümler arasında burun ilk sırada yer almaktadır. Günlük hayatın içerisinde de görüldüğü gibi herkesin farklı burun şekillerine sahip olduğu görülmektedir. Burunlarını beğenmeyen kişiler için burun estetiği ilk tercih edilen çözüm yolları arasında yer almaktadır. Son teknolojik cihazlar ve alanında uzman doktorlar tarafından yapılan müdahalelerden sonra herkes istediği burun şekline sahip olabilmektedir. Bu operasyona başlamadan önce kişinin burun şeklini seçmesi gerekmektedir. Bu konuda uzmanlar son derece yardımcı olmaktadırlar. Operasyondan önce kişinin yüzü farklı açılardan fotoğrafları çekilmektedir. Bu fotoğraflar üzerinde gerekli ölçümler yapıldıktan sonra karar verilmektedir.

Doktorun ve hastanın isteklerinin ayın noktada buluşması gerekmektedir. Çekilen fotoğrafların tamamı dijital ortama aktarıldıktan sonra bilgisayar programı sayesinde en uygun burun modeli oluşturulabilmektedir. Ayrıca sadece şekil olarak değil iç muayene de yapılmaktadır. Bu yapılan muayenede nefes almayı engelleyebilecek durumlar belirlenmekte ve burun estetiği ameliyatı planı bu duruma göre yapılmaktadır.

BURUN ESTETİĞİNİN ÖNEMİ

Son zamanlarda sağlık alanında elde edilen gelişmelerin artış göstermesiyle birlikte insanların ihtiyaçlarında da ciddi artışlar olduğu dikkatleri çekmektedir. Özellikle sağlık alanında kullanılan teknolojinin gelişme göstermesinin bu duruma neden olduğu çok açık ve net bir şekilde söylenebilmektedir. Herkesin bildiği üzere bir insanın sosyal hayat içerisinde kendisine gerekli özeni göstermesi gerekmektedir. Bir kişinin kendisine ve çevresine olan saygısından dolayı fiziksel görünümüne önem vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu duruma dikkat etmeyen kişilerin kendilerine olan özgüvenlerinin zamanla azaldığı görülmektedir. Sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olabilmek için bu konulara dikkat edilmesi gerektiği söylenmektedir.

Estetik cerrahi alanında ortaya çıkan gelişmeler ve yenilikler birçok kişinin beğenisini kazanmaktadır. Yakın bir süre önce gelişen ve zirve noktasına gelen bu alanda insanlar istedikleri dış görünüşe sahip olabilmektedirler. Yapılan estetik müdahaleler arasında en çok burun estetiği tercih edilmektedir. Bu cerrahi müdahalede burun boyutlarını küçültmek veya büyütmek, ucunu şekillendirmek, burun deliklerinin şekillerini değiştirmek gibi işlemler yapılabilmektedir. Burun sadece görüntü için değil işlevsel bir fonksiyonu olduğu için bu tür müdahalelerde son derece dikkatli olmak gerekmektedir. İlk olarak hastanın estetik için doktor seçimine büyük bir önem vermesi gerekmektedir. Ülkemizde bu konuda kendini son derece geliştirmiş uzmanlar bulunmaktadır. Ayrıca bu uzmanlar sadece estetik olarak değil işlevsel bozukluklarda da en doğru müdahaleyi yapmaktadırlar. Örnek verilecek olursa burun tıkanıklığı problemi olan bir kişinin ameliyatı en düzgün şekilde yapılmaktadır. Ameliyattan sonra herhangi bir şekil bozukluğu ve iz kalmamaktadır.

Bir diğer dikkat edilecek konular arasında yeni burun seçimi yapmaktır. Yapılan işlem cerrahi bir müdahale olduğu için beğenilmediği takdirde anında bir değişim yapılamamaktadır. Bu sebepten dolayı yeni burun şeklinin seçiminde uzmanlardan gerekli desteği almak gerekmektedir. Bu sayede kişiye en uygun şekil seçilebilmektedir.

BURUN UCU ESTETİĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Vücudumuzun bazı bölgelerinde farklı tasarımsal sorunlar bulunmaktadır. Bazı insanlar bunlara çok takmaktadır. Fakat cerrahi müdahale ile bu takıntılar onarılmaktadır. Birçok insan estetik yaptırmakta bazen istedikleri sonuçları almakta bazen ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Genelde en çok estetik yapılan bölge burundur. Bunlardan bir tanesi ise burun ucu estetiğidir.

Burun ucu estetiği burun bölgemizin ucunun memnun kalınmayan şekilde olmasıdır. Genelde uzun olduğu için estetik olmak için inşalar başvurmaktadır. Burnun uç kısmı normalden büyük olması, geniş olması, yuvarlak olması, eğik olması yada çok sivri olması durumlarında estetik operasyon geçirmek istenmektedir. Vücudun yüz yapısını bozduğu düşünülmektedir. Estetik operasyon sayesinde istenilen şekilde burun onarılmaktadır. Bazen sağlık sorunları nedeniyle burun ucu estetiği zorunlu kılınmaktadır. Burun ucunun içe doğru kapalı olması nefes almayı engellediği gibi farklı sağlık sorunları da doğurmaktadır. Genelde bu durumlarda burun ucuna cerrahi müdahale yapılması uygun görülmektedir. Burun ucu estetiği yaptırmak isteyen kişilerin başvurması gereken yöntem açık burun ameliyatı tercih edilmesi önemli olmaktadır. Bunun yanında kapalı olarak da cerrahi müdahale yapılmaktadır. Fakat bu cerrahi müdahale yapılırken sorunlar tam olarak görülmemektedir. Ayrıca şekil vermek hem zor hem de sağlık açısından riskli görülmektedir. Bu cerrahi müdahalede tampon ve alçı koymayı gerektirmeyen durumlar olduğu için diğer yapılan burun estetiği ameliyatlarına göre daha az acı hissettirmektedir. Cerrahi müdahale sonrasında burunda morarma olmaz. Fakat şişkinlik olmaktadır. Bu şişkinlik bir hafta içinde geçmektedir.

Burun ucu estetiği olumlu sonuçlar doğurması için tüm kriterlere uygun olması gerekmektedir. Estetik yaptırmak isteyen kişilerin muhakkak uzman doktorlara başvurması gerekmektedir. Aksi halde çıkacak sorunların üstesinden gelmek çok zor bil hal alacaktır.

DOĞAL GÖRÜNMEK ÖNEMLİ

Burun yüzün estetik alanını kaplayan çok önemli bir bölgedir. İnsanlarla ilk karşılaştığınız zaman yüzüne baktığınız için burun dikkat çeker. Ayrıca en zor bölgelerden biri olduğu için her insanın burnu hokka gibi güzellikte olmaz. Bundan dolayı burun estetiği cerrahi operasyonlar arasında en çok tercih edilenlerin ilk başında gelmektedir. Estetik cerrahında özel bir yeri olan burun ameliyatı için geniş çağlı araştırma yapmalısınız. Tıp adında ise; rinoplasti olarak geçiyor. Estetik yaptırmak elbette daha güzel görünmek ve yeni form kazandırmaktır. Burun en fazla değiştirilenler arasında olduğu için estetik dendiği ilk akla gelendir. Bunun için burun estetiği ülkemizde her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Hastanın ilk dikkat ettiği unsur ise; kesinlikle yüzde belli olmaması ve tamamen doğal görünmesidir.

Burun estetiği yapılırken burun kaldırmadan, indirmeye, burun deliklerinin küçültülmesine kadar çeşitli operasyonlar vardır. Elbette kırıklar oluşmuşsa kesinlikle düzeltilerek hastanın rahat nefes alması sağlanır. Çökükler, eğikler, asimetrik duruşların hepsi estetik açısından kişi için büyük sıkıntıdır. Estetik görünümünün yanı sıra eğer nefes almada zorlanmalar meydana gelmişse çeşitli operasyonlar yapılabilir. Estetik olarak ise; her kişinin kendi yüz şekline göre tasarlanması gerekmektedir. Herkesin yüz şekli farklı olduğu için bilgisayarlı ortamda burun tasarımı yapılması ilk sırada yer alıyor. Estetik ve doğal görünmek her zaman çok önemlidir. Doğal görünmek istiyorsanız hiç şüphesiz doktorunuzun size uygun gördüğü burunu yaptırmanız gerekiyor.

Burun estetiğinde yaş faktörü de ilk sıralardadır. Gelişimini tamamlamış kişiler rahatlıkla estetik ameliyatı yaptırabilir. Burun estetiği fiyatları doktoruna ve yapılan hastaneye göre değişmektedir. Özel bir durum olduğu için estetik fiyatları biraz yüksektir. Ancak doktorunuzla anlaştıktan sonra kolaylık sağlanabilir. Hokka gibi bir burun için sizde bir an önce araştırma içerisine girebilirsiniz.

DOĞAL OLMAYI SAĞLAYIN

Her geçen gün estetik dünyada ve ülkemizde giderek gelişmekte ve insanlarca kabul edilmektedir. Estetik olarak en fazla yaptırılan bölge burundur. Mimari olarak zor olduğu için çok az insanda doğuştan hokka gibi bir burun olur. Burun estetiği yaptırırken hastaların ilk istediği doğal bir görünümdür. Ameliyat yapıldığı hiçbir şekilde belli olmayacak ve kişinin kendi yüzüne göre doğal duracaktır. Bunun için herkesin kendi yüz şekline göre burun çizilmesi gerekiyor. Aksi takdirde başka birinin burun yapısı sizde güzel durmayabilir. En güzel burun elbette yüz şeklinize göre olandır. Bundan dolayı doktor yüzünüze göre bilgisayarda tasarım yapar. İlk etapta muayene olması gerekmektedir. Geniş çaplı bir muayene sonrası hasta ameliyata alınır.

Burun estetiği için artık ülke çapında da birçok kişi sıraya giriyor. Bu ameliyatta yaş faktörü de ilk sıralar arasındadır. Burun ameliyatında indirme, kaldırma, inceltme, asimetrik görüntüleri düzeltme gibi birçok operasyon yapılması mümkündür. Sadece estetik değil eğer herhangi bir kırıklık varsa, nefes alma sıkıntısı gibi durumlar oluşmuşsa düzeltilmeler yapılmalıdır. Burun delikleri küçültme gibi her türlü operasyon mümkündür.  İlk başta detaylı bir muayene ardından sorunsuz şekilde ameliyata girebilirsiniz. Estetik ameliyatları özele girdiği için daima masraflı ve uzun süreçtir. Özellikle burun ameliyatlarından sonra hastanın uzun süre istirahat etmesi gerekiyor.

Burun estetiği fiyatları olarak genellikle aynı şekilde verildiğinden dolayı yüksektir. Estetik ameliyatı olduğundan dolayı devlet hastaneleri kesinlikle yapmamaktadır. Özel doktorların ameliyat fiyatları konusunda genellikle hastaya birebir bilgi veriliyor. Burun estetiği ardından bir süre dinlenerek geçirmek en güzelidir. Tekrar sorun oluşmaması, kaymalar olmaması, kanamalar meydana gelmemesi için hastanın yatarak geçirmesi gerekiyor. Sadece bir süre nefes almakta zorlanacağından dolayı bu gibi durumlar elbette son derece normaldir.

EĞRİLİKLERDEN KURTULUN

Burun estetiği ameliyatı estetiklerin ilk sırasında olarak son derece önemli bir yer kaplıyor. Mimarisi oldukça fazla değiştirilmek istenen burun ameliyatında kesinlikle doğal görünmek hastalar için oldukça önemlidir. Ameliyat izi belli olmaması ve doğal görünmesi ilk sıradadır. İlk etapta geniş çaplı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Elbette muayene her hasta için ayrı ve özel olmalıdır. Muayene sonrasındaki diğer bir aşama ise; bilgisayar ortamında burun tasarlanarak ameliyata alınmasıdır. Burun estetiğinde bir burun güzelliği diye kaide yoktur. Buradaki önemli nokta kişinin kendi yüz şekline göre burun tasarlanmasıdır. İşte o zaman güzel burun ortaya çıkacaktır. Estetik ameliyatı konusunda çok özel bir yeri bulunan burun ameliyatı yeni şekil vermek için yapılmaktadır.

Burun estetiği ameliyatı olarak kaldırma, indirme, inceltme, burun deliklerinde küçültmeler gibi birçok çeşitli operasyon yapılması mümkündür. Estetik dışında eğer nefes alma zorluğu çekiyorsa hasta muhakkak dikkate alınarak düzeltilmeler yapılması gerekmektedir. Hem güzel bir burun, hem de rahat nefes almak için bir an önce araştırma içerisine girmelisiniz. Estetik ameliyatlarda doğallık her zaman ilk sıralarda olduğu kadar ameliyat izlerinin ortadan kalkması da önemlidir. Muayene sırasında burun iç ve dış olarak tüm bölgeler ele alınabilir. Estetik ameliyatı yaptırmak için elbette gelişim çağını tamamlamış olmak gerekiyor. Çünkü gelişim sürecinde hala sürekli olarak şekil alındığı için eğer bu ameliyat yapılırsa tekrar bozulmalar meydana gelebilir. Bunun için kesinlikle yaş önemli bir faktör arasındadır.

Birde diğer önemli faktör ise; burun estetiği fiyatlarıdır. Çünkü estetik ameliyat fiyatları daima masraflıdır. Acil değil özel bir durum olduğundan dolayı hasta her detayı araştırması gerekiyor. Güzel bir burun ve rahat bir nefes için bir miktar parayı gözden çıkartmalısınız.

ESTETİĞE ÖNEM VERMEK

Burun yüzün estetik kısmını belirleyen ilk bölgeler arasındadır. Genellikle yeni karşılaştığınız kişilerde burun herkesin dikkatini çekmektedir. Yüzün doğal şekline göre küçük bir burun az insanda olduğu için estetik tercih edilmektedir. Sizde burun estetiği yaptırarak yüzünüzde estetikli ve doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz. Estetik operasyonları arasında burunun oldukça özel bir yeri vardır. Estetik yaptıracak kişilerin ilk olarak tercih ettiği bir bölge olduğundan dolayı daima yoğun talep içerir. Güzel görünme arzusundan dolayı yaptırılan burun ameliyatında çeşitli düzeltmeler mümkündür. Hiç şüphesiz mimarisi oldukça yoğun bir şekilde değiştirilen bölgelerin başındadır. Bu yüzden estetik ameliyatları olarak burun ilk sorulanlar arasındadır. Birde ameliyat olduğu kesinlikle anlaşılmayacak ve tamamen doğal duracaktır.

Burun estetiği ameliyatı yapılırken uç kısımlar kaldırılıp, indirilmesi, deliklerin küçültülmesi, sivrileştirilmesi gibi çeşitli birçok operasyon yapılmaktadır. Burun bölgesinde kırık olduysa bunların düzeltilmesi estetikten daha da önemlidir. Burun estetiğinde çökük, eğrilik, asimetrik görüntüler gibi çeşitli düzeltmeler daima yapılmaktadır. Şekil vermenin dışında nefes alma zorluğu olduysa hastanın ilk olarak bu sıkıntıları giderilmelidir. Estetik olarak burunun yüz şekline göre çizilmesi gerekiyor. Her burun her yüzde doğal durmayacağı için hassas bir konudur. Hem doğal, hem estetikli burun için bilgisayar ortamında detaylı olarak çizilmeli ve daha sonrasında ameliyata başlanmalıdır. Başka birinin burnunu yaptırmak doktorlar tarafından hiçbir zaman tavsiye edilmeyen bir durumdur.

Burun estetiğinde elbette diğer önemli detay kesinlikle yaş faktörü de doktorların uyardığı bir alandır. Gelişim çağını bitirmiş, tamamlamış ve artık gelişim noktası durmuş olan kişilere estetik yapılabilir. Hiçbir doktor gelişimi devam eden birine estetik uygulamaz. Burun estetiği fiyatları ise; doktoruna göre farklılaştığı için kişi muhakkak detaylı bir araştırma yapması gerekiyor.

ESTETİĞİN GETİRDİKLERİ

Burun estetiği yaptırmak isteyenler artık estetik olmaktan kesinlikle çekinmemelisiniz. Çünkü estetik her geçen gün daha da gelişmekte ve ülkemizde kabul edilmektedir. Hokka gibi bir burun sahibi olmak ve üstelik doğal görünüm sağlamak için hemen bir doktora başvurmalısınız. Burun mimarisi olarak en çok değiştirilmek istenenler arasındadır. Hokka gibi bir görüntü az kişide değil birçok kişide olacaktır. Köprülü ve kemerli burunlara veda etmek için bir an önce doktorunuza başvurarak muayene olmalısınız. Burun estetiğinde önemli unsurların başında hiç şüphesiz doğal görünmek gerekiyor. Kesinlikle ameliyat izi kalmaması şartı vardır. Bunu bilen tıp giderek daha da gelişmekte ve çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Estetik bundan dolayı biraz zor ve masraflı bir süreçtir.

Burun estetiği ameliyatında çeşitli operasyonlar yapılmaktadır. Bunlar arasında burun kaldırma, inceltme, indirme, sivriltme, sağ ve sol kısımlarda olan eğrilikleri düzeltme gibi çeşitlilikler vardır. Herhangi bir kazadan dolayı kırıklıklar oluşmuşsa düzeltilmeli ve hastanın rahat nefes alması sağlanması gerekiyor. Hastalar ideal bir burun olarak genellikle ünlülerin burun modellerini model almaktadırlar. Ancak iyi bir estetik doktoru hiçbir şekilde bu durumu önermemektedir. İşini iyi bilen bir estetik doktoru kesinlikle herkesin kendi yüzüne göre tasarlanan burnun normal olduğunu söylemektedir. Bu yüzden tüm hastaların yüz ifadesine uygun olarak bilgisayar ortamında burun tasarımı yapılarak ameliyat gerçekleşmelidir. Dahası hastanın estetik operasyonu algılayacak olgunlukta olması gerekiyor.

Burun estetiği fiyatlarından estetiğin her türlü durumuna kadar hastaya her şey rahatlıkla söylenebilmelidir. Bundan dolayı ameliyat için gelişimini tamamlamış kişiler gereklidir. En önemlisi fiyat olarak rahatlıkla detayları açıklayabilecek kişiler olması daima mühim bir konudur. Estetik ameliyatlar özel olduğu için masraflıdır. Masraflı olmasından dolayı her detayı bilerek en ince ayrıntısına kadar araştırmak gerekiyor.

ESTETİĞİN ÖNEMİ

İnsanlar iletişime geçtiklerinde ilk olarak karşısındaki insanın yüzüne bakarlar. Burun suratın yaklaşık üçte biri uzunluğundadır ve gözlerle birlikte suratta genelde ilk dikkat çeken organdır. Güzel ya da yakışıklı olmak, özgüveni sağlayan önemli unsurlardan biridir. Özgüvenin de iletişimdeki rolünü düşünecek olursak, estetiğin önemini daha rahat kavramış oluruz.

İlk insandan bu yana, estetik kaygıları ile insanoğlu gerek kıyafetleri gerekse makyaj gerek takı gerekse cerrahi operasyon sayabileceğimiz fiziksel müdahalelerle diğer insanların gözünde daha güzel görünme gayretine girmişlerdir. Böylelikle, sosyal toplum içerisinde daha avantajlı bir statüye sahip olabilmek için uğraş vermişlerdir. Hatta bazı kültürlerde, farklı cerrahi müdahaleler etnolojik bir unsur olarak bu amaçla kullanılmıştır. Bugün bile bunların izlerini izole olmuş bazı kabilelerde görebilmekteyiz. Bu müdahaleler aynı zamanda o kabilelerin aynı zamanda kendi estetik anlayışını da belirler. Ancak bugün teknolojinin ve iletişim ağının gelişmesi ile birlikte dünya genelinde daha homojen ve hakim bir estetik anlayışı da hızla oluşmaktadır. Dünyaya hakim olmakta olan küresel kültür belki de birbirlerinden hiç haberdar olmayan insanların ortak değerler ve kaygılar taşımasını sağlamaktadır. Bugün bir Hintli ve bir kuzey Amerikalı aynı estetik ikona öykünebilmektedirler. Milyonlarca kadın kalçalarının Jeniffer Lopez in kalçalarına benzemesine burunlarının da Angelina Jolie nin burnuna benzemesine uğraş verir. Bu bağlamda düşünürsek, burun estetiğinin de yüzün en önemli organlarından biri olan burna yapılacak cerrahi müdahalelerin sağlıktan öte anlamlar taşıması şaşırtıcı gelmemelidir. Kusursuz bir güzellik için estetiğin önemi büyüktür.

Artık insanlar burunlarını dekoratif bir öge olarak görmektedirler. Burun estetiği sayesinde, bu dekoratif ögeyi, modern tıp sayesinde kusursuz bir hale getirebilmektedirler. Artık insanlar burunlarını kaderleri olarak görmemektedirler. Estetiğin önemi zaman geçtikçe daha çok göze çarpmaktadır.

ESTETİK AMELİYATI

Burun yüz bölgesinin estetik kısmını belirleyen önemli bölgeler arasındadır. Bir insanla yüz yüze geldiğinizde o kişinin ilk dikkatinizi çeken yeri kesinlikle burnudur. Ancak yüzünün doğallığına göre küçük ve güzel bir burun az insanda bulunur. Bu yüzden burun estetiği en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Estetik cerrahında hiç şüphesiz burun ameliyatı oldukça özel bir grup içerisinde bulunuyor. Tıp dilinde ise; rinoplasti denmektedir. Estetiğin amacı elbette buruna yeni bir şekil vermek için yapılmaktadır. Genellikle mimarisi en çok değiştirilmek istenen bu bölgede kırılar varsa bir hastanın en rahatsız olduğu durumdur. Bundan dolayı estetik ameliyatları içerisinde bir numaradır. En önemli nokta ameliyat olduğu kesinlikle yüzde belli olmamasıdır.

Eğer kırıklar varsa bunlarda alınarak düzeltilmelidir. Burnun eğik kısımları, çökük kısımları düzeltilerek çeşitli operasyonlardan geçmelidir. Şeklinden ziyade eğer nefes alma zorlukları varsa bunlarda göz önüne alınarak hastaya çeşitli operasyonlar yapılmalıdır. Ancak estetik konusunda hangi burun daha ideal diye düşünürseniz kesinlikle kendi yüzünüze göre olan ameliyatlar idealdir. Başkasının yüzüne göre olan burunlar herkeste iyi durmayabilir. Bu yüzden doğal ve estetikli bir burun istiyorsanız bilgisayarlı ortamda sizin yüz şeklinize göre burun çizilmesi gerekiyor. Aksi takdirde başkasının burnunu yaptırdığınızda yüzünüzde iyi durmayabilir. Bu durum kişiyi fazlası ile hayal kırıklığına uğratacaBurun estetiği sırasında burnun uç kısmı kaldırılıp, indirilmesi, sivrileştirilmesi gibi çeşitli estetikler yapılabilir. ktır.

Burun estetiğinde yaş unsuru da en çok sorulan sorular arasındadır. Elbette bir yaş vardır ve buna kesinlikle uyulmalıdır. Gelişim çağını tamamlamış kişiler ve üstleri burun estetiği ameliyatı yaptırabilir. Burun estetiği fiyatları ise; doktoruna göre değişmektedir. Ancak özel olduğu için elbette fiyatları yüksektir. Estetik cerrahları diğer doktorlara göre daha yüksek fiyatta çalışırlar.

Botulinum Toksini’nin Mevsimi Olur mu?

Eğer Botulinum Toksini’ni düzenli olarak yaptırıyorsanız zaten zamanlama konusunda özel bir çaba gereksizdir. Ama kırk yılda bir aklıma gelirse yaptırıyorum diyorsanız eğer o zaman size bir ip ucu vereyim.

 

Neden Botulinum Toksini yaptırıyoruz? Bunu bir hatırlayalım. Yüzümüzde mimiklerimizi oluşturan kasları zayıflatarak çizgilenmeleri önlemek için bunu yapıyoruz. Deri altındaki kaslarımız kasılarak deriyi çekmeyi bırakabilir ise deri üzerindeki o çizgilenmeler olmaz. Oluşmuş olan derin izler ise serbest kalır ve vücudumuz o derin izlerin altını doldurabilme şansı bulur.

 

Peki sihirli soru geliyor… Yüzümüzü ve göz kenarlarımızı en çok ne zaman kırıştırıyoruz? Cevap ortada, güneşli havalarda gözümüz fazla ışıklardan korunmak üzere fazla kısılır, alın kasları da dengeyi sağlamak üzere daha fazla kasılır ve daha fazla kırışıklığa neden olur. Buna benzer durum bilgisayar karşısında çok çalışan kişilerde de görülür. Öyle ise çok sık Botulinum Toksini yaptıramayan kişiler için en ideal süreç tüm yazı Botulinum Toksini etkisinde geçirmektir. Tüm yazı Botulinum Toksini etkisinde geçirmek için ise , Botulinum Toksini etkisinin 3-6 ay arası sürdüğünü düşünürsek bahar ayları olur.

Yaptığımız her mimik derimizi alttan oyan bir rende gibi davranır. Bu rende etkisi de sözünü ettiğimiz dış güçler nedeni ile yazın artar. Siz siz olun yaza girmeden Botulinum Toksini’nin etkisinin devam ettiğinden emin olun, etmiyor ise tekrarlatın.

Pürüzsüz bir yaz dilerim…

Yeni Yılda Yeni Bir Siz

 

Bir şeyleri değiştirmeyi sever misiniz? Ben çok severim. Dünya üzerinde çeşitli kültürlerde önemli bazı günler, dönemler vardır. Bu günlerin ortak özelliği hayatınızda bir iz bırakabilmesi için  değişime fırsat vermesidir.

 

Bu günler, dargınların barışması için bir fırsattır, sevdiklerimizi görmek için bir fırsattır, sevgimizi göstermek için bir fırsattır, anı paylaşmak için fırsattır. Tüm bu fırsatlar bize değişimi fısıldar. Böyle anlarda bir dönüm noktasındasınız ve artık bir fırsatınız vardır. Bu fırsatları değerlendirebilirseniz hayat çizginizde bir şeyler değişecek demektir.

 

Tutkularını yaşayan insanlar hayatı boyunca hep bir şeyleri değiştirmek için uğraşır. Hiç değişmeyecek olanın “değişim dürtüsü” olduğunu hep bilir. Peki yaşamlarımızı değiştirme konusundaki sınırlarımız neler?

 

Mesleğim itibariyle en çok duyduğum değişim istekleri; daha genç görünmek için yüz estetiği, bedenini sevdiğini göstermek için daha sıkı bir vücut, genetik mirasa artık bir dur demek için burun estetiği ya da kadınlığını en derinden hissetmek için meme estetiği… Dikkat ederseniz hepsinin altında yatan şey; değişim!

 

Her ne şekilde olursa olsun değişim, yeni bir yolun sembolüdür. Ve hep o özel günlerde arzulanır sansak bile yaşama iz bırakma isteği içimizde her zaman vardır.

Bir hastamın benimle paylaştığı, Nazım Hikmet’in sözü bu arzuyu güzel ifade ediyor: “Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum”

 

Ve belki de bu yılbaşında şarkı söyleme sırası size gelmiştir.

 

Mutlu seneler…

Estetik Cerrahide Mesleki Sorumluluk

Estetik Cerrahi Gerçeğe Dönüşmüş Bir Peri Masalıdır.
Ve Doğruları Konuşmak İyidir…

 

Aslında bu makaleyi kendim için yazıyorum. Neden mi? İşimiz gerçekten keyifli bunun yanında bu süreçte kendimi bu ambiyansa kaptırıp unutmamak adına bu ortama yazılı olarak koyuyorum. Okuduktan sonrada unutun…


Yaptığımız iş biz plastik cerrahların mesleğidir. Ne demek bu? Hobi değil, bir meslek! İşimizin bir ucu hastalarımızın duygularıdır. Kendimi hastalarımın yerine koyup düşündüğüm ve hastalarıma hep anlattığım bazı şeyler var bunları sizinle paylaşayım istedim.

 

1. Ağrısı çok azdır ama bir çok ameliyat sonrası ağrı ve şişlikler kaçınılmazdır. Ve bir ortalaması olsa bile bazı hassas kişlerde, ciltlerde biraz daha fazla görülebilir. Bir estetik ameliyat olacaksanız sıfır şişlik, sıfır morluk gibi bir teminat beklemeyin.

 

2. “Şunun gibi bir meme istiyorum” veya “böyle bir burun isterim” demenizin tek faydası tarzınızın anlaşılmasıdır. Birebir aynısının yapılabilmesi için sizin de birebir aynı olmanız vb gerekli. Tabi bir de aquapark kaydırağı gibi bir burnu beğenip de ardından doğal olsun dediğinizde isteklerinizin mantık zemini bozuluyor. Keşke her hastamız photoshop kullanbilse de kendi yüzlerinde bir çizim yapsa, o zaman anlaşmak daha kolay olabilirdi.

 

3. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir! Her doktor kendi pratiğinde bazı tecrübeler edinir ve bunu hastalarına yansıtır. Bu ameliyat öncesi, sonrası, yada ameliyat tekniği ile ilgili olabilir. Bunlar gelişen ve güncellenen, canlı yaşayan kavramlardır. Evet neredeyse tüm cerrahlar 5 yıl önce yaptıklarından daha farklı yöntemler ve stratejilerle ameliyat yapıyor. Muhtemelen 5 yıl sonra daha farklı yöntemleri uyguluyor olabilecekler. Değişim iyidir. Yenilikçi olmasaydık hala o eski metrelerce uzunluktaki burun tamponlarını kullanıyor olurduk.

 

4. 6 yıl Çukurova Üviversitesi Tıp Fakültesi, 6 Yıl Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Kliniği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ve Yaratıcı tarafından binlerce sınava tabi tutularak ‘yaratılmışı bozup yeniden yapma’ üzerine sertifikalandırıldım. Ama benim de her ameliyatım harika sonuçlanmıyor elbette. Hiç komplikasyonum yok diyecek bir cerrah yeryüzünde yoktur. Kendimden yola çıkarsak: bir burun estetiği konusunda %6-7 gibi komplikasyon oranım var. Literatür ortalamasının altındadır bu oran. O yüzden başarılı kabul edilebilir. Ama daha önemli olan şey bunların genellikle basit müdahelelerle düzelebiliyor olmasıdır. Ve mutlaka kendi problemimi de kendim düzeltirim (verilebilecek en güçlü söz budur).

 

5. Hayatta en kıymetli şey insanın kendisidir. Olmayı düşündüğünüz ameliyat sizin için çok önemli, belki de hayatınızın merkezindedir. Bir defada sorunsuzca olup halletmek istiyorsunuz. Emin olun doktorunuz bunu sizden daha çok istiyecektir. Sizin memnuniyetinizi yakınlarınızla paylaşmanız ve ardından bunların doktorunuzun kulağına gelmesi pahabiçilemez birşeydir.

 

Önemli olan bir miktar riskleri de olan bu yolda sizi yanlız bırakmayacağına güveneceğiniz bir cerrah ile yürümektir.
İşimiz keyifli olduğu kadar bilimsel gerçekler üzerine inşa edilmiştir. Gelişmeyi ve öğrenmeyi bilmek gerek. Kararlarınızı alırken mantık hesabınızı iyi kurgulamanız için bunları kaleme aldım.
Hepinize mutlu ve güzel bir yeni yıl diliyorum.

Burun Estetiği Sonrasındaki Ses Tonunuz…

Hemen hemen her organımız sesli çalışır, beynimiz buna dahildir. Neyse ki son derece düşük desibellerde bunu biz bile farketmeyiz. Ya dış dünyaya duyurduğumuz sesimiz nasıl oluşuyor? Peki rinoplasti olma aşamasında burnunuzun sesini dinlemeye var mısınız…

 

Öncelikle sesimiz nasıl oluşuyor buna bakalım. Hep sözünü ettiğimiz o ses teller aslında tel değildir. Bu perde şeklinde bir doku olup, larens dediğimiz boyun yapısının içerisinde yerleşmiştir. Bunca renkli ses tonunun ana yapısını, 2 adet ses perdesinin açılıp kasılması ve gerginliğinin artıp azalması ile elde ediyoruz. Bu perdelerde ses oluştuktan sonra sesin velofaringeal alandan geçip ağız boşluğu ve burun arka boşluğuna yansırken yüz iskeletimizdeki sinus duvarlarına çarparak son halini almaya başlar. Bu süreçten anlaşıldığı üzere doğru nefes alma mekanizmaları ve doğru şekilde alına hava sizing sesinizi etkiler. Bası ses sanatlarında görüldüğü üzere buruna ses yansıması daha fazla olanlar da vardır. Her ne şekilde olur ise olsun hava akışını etkileyen her girişim aslında ses tonumuz üzerinde bir etkiye sahiptir.

ses-hastaliklari

 

Bir rinoplastide kişinin nefes alma problem var ise ameliyat önceki ses tonunun kendi doğal ses tonu olduğunu düşünmemek lazım. Ameliyat sonrası burunun hava pasajı değişecek ise bu havanın işleyeceği ses tonunda da değişim olacaktır. Bu değişimin boyutu elbette burnunuzun ameliyat öncesi ne kadar solunum problem içerdiği ile ilişkilidir. Konuşurken burnunuzu tıkayarak ses tonundaki değişiminizi gözlemleyebilirsiniz. Eğer ameliyat öncesi solunum sıkıntınız yok ise ameliyat sırasında da solunum sıkıntısı oluşmaması için önlem alındı ise ses tonunuz korunmuş olacaktır. Elbette ince bir ayrıntı daha var bu konuda. Ameliyat sonrası aldığınız nefes bile gelişebilirken ses tonunuz yine de değişebilir, çünkü olay sadece havanın bol olması değil, o havanın burundan geçerken sürtündüğü ve çarptığı diğer yapılar da önemlidir.

 

girtlakkanseri

Çoğunlukla ses tonundaki değişimleri hiçbirimiz algılamazken ses sanatları ile ilgiliyseniz ve burun estetiği düşünüyorsanız sesinizde olabilecek olası değişikler konusunda mutlaka doktorunuz ile konuşmalısınız.

 

Bu bağlamda iyi bir rinoplasti sonrası kişi hem güzel görünmeli, hem iyi nefes almalı, hem iyi koklamalı hem de sesinin rengi iyileşmelidir.

Estetik Cerrahı Seçerken…

Bir hocamın değişi ile “burun estetiği ameliyatı son derece şahsi bir ameliyattır”. Herkes aynı kağıt kalemi kullanır ama herkesin imzası farklıdır. Kimse birbirinin aynı ameliyatı yapmıyor. O yüzden bir cerrah seçmek burnunuzu seçmektir.

 

Elinize bir kalem alın bir resim yapın. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bunu defalarca tekrar ederseniz daha iyiye gidebileceğinizi biliyorsunuz değil mi? Buna tecrübe diyoruz. Eğer buna biraz yetenek ve iç görü katabilirseniz harikalar yaratabilirsiniz. Uzak doğu sporlarında bir doktrin vardır: “bir tekniği bin defa yaparsanız öğrenirsiniz, on bin defa yaparsanız sizin olur”. Cerrahi için de bu geçerlidir. Özetle tecrübe değerli bir kavramdır.  Tüm cerrahların aynı tecrübe, aynı yetenek ve hayal gücüne sahip olmadığını tahmin ediyor olmalısınız. En azından bu tahmin sizi doğru buruna götürecektir.

 

Ortalama bir cerrah için bile bir burun ameliyatını kabul edilebilir bir güzellikte ortaya koymak için en az 12 yıl tıp eğitimi (öncesini saymıyorum) içerisinde hayalini bile kuramayacağınız nöron aktivitesi gerektirir. Bu arada nöron düşünmemizi sağlayan sinir hücresidir.

 

Yine de bu kadar donanımlı adamları kolaylıkla alt edebilirsiniz. Onlar terazinin bir kefesine bu eğitimi ve ciltlere sığmayan emeklerini koyarken terazinin kefesine koymaları için onlara; örneğin ameliyatınızın ilk günü burnunuzun hep şiş mi kalacağını sorabilir, genel anestezi altında dünyanın en teknik ameliyatlarından birini olmasına rağmen hiç bir riskinin olmadığını teyit ettirmeye çalışabilir, pazardan karpuz alır gibi pazarlık edebilirsiniz. Doktorunuz ne diyeceğini bilemeyecek ve şaşkınlıkla oturduğu yerden bakakalacak ve siz kazanacaksınız. Tecrübeli olanlar bunu gülücükle örteceklerdir.

 

Ne demiştik, bir cerrah seçmek burnunuzu seçmektir.

Estetik Cerrahide Türkiye

Kadın veya erkek, günümüzde estetik cerrahi her ülkeden her kesimden ilgi gören bir konudur. Ülkelerin kendi içlerinde değişen sağlık politikaları ve uygulamaları vardır. Bu bağlamda Türkiye sağlık hizmetlerinin dünyada en ekonomik olduğu ülkelerden biridir. Elbette ekonomik olması bir ülkenin yada merkezin estetik cerrahi amacı ile tercih edilmesini sağlamamaktadır.  Peki Türkiye’nin estetikte  böylesine trend olmasının nedeni nedir?

 

Türkiye Avrupa ve Dünya  tıbbına yön veren bir çok alimin doğduğu ve eser verdiği bir coğrafyadır.  Aesculap tan Galene, İbni Sina (Avicenna) dan Hipokrat’a tıbbın ataları bu yurdun bir parçası olmuştur. Hal böyle olunca doğu ve batının bileşiminde bir tıp kültürü bu topraklarda hüküm sürdü ve sürmektedir. Dünya literatüründe Türkiye kaynaklı bir çok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Türkiye’nin bu sosyolojik yapısı estetikle birleşince estetik cerrahide dünya çapında söz sahibi olmuştur.

 

Birçok yurtdışı hasta için ekonomik seçeneklerin olması da eklenince  estetik tatili konseptini doğmuştur.  Turizm açısından eşsiz olan ülkemiz estetik cerrahi seçeneklerini değerlendiren hastalar için ekstra bonus olmaktadır.

 

Türkiye’miz, bir dünya şehri olan İstanbul’umuz, estetik cerrahide de bir dünya markası olma yolunda dev adımlarını atmaya devam etmektedir.

 

Ulusal misafirperverliğimizle sizleri de ülkemizde görmekten mutluluk duyarız.

Nazilere Karşı Rinoplasti Savaşları

1930’lu yıllarda büyük ve sırtı kabarık olan tipik bir Yahudi burnuna sahip olmak ciddi bir sıkıntı kaynağıydı. Hele ki Almanya topraklarında.

nazi
Bir alman ortopedi cerrahı olan Jacques Joseph, Amerikalı meslektaşı Roe gibi rinoplasti ile ilgileniyor ve özellikle de ırksal ayrıntılara odaklanıyordu. Onun bu çalışması Alman toplumunda baskı görmeye başlayan Yahudiler için bir kurtuluş oluyordu. Çünkü tipik özellikleri olan Yahudi burunları onların toplum içerisinde direkt olarak tanınmasına ve farklı muamele görmelerine neden oluyordu. İlk burnunu düzelttiği zengin bir Yahudi idi ve arkadaşıydı. Arkadaşı Berlin’e geri döndüğünde tüm çevresi şaşkınlık içerisindeydi. Bu haber ışık hızı ile yayıldı. Joseph kapalı rinoplasti yapıyordu. Kesiler burun içerisinde olduğu için hiç bir iz kalmıyordu. O zamanlar iletişim şimdiki gibi değildi tabiki ve Joseph, Amerika’daki meslektaşı Roe’den haberi yoktu. Bu nedenle kapalı rinoplastiyi Joseph kendi buldu zannediyordu. Oysa Roe kendisinden 40 yıl önce rinoplastiyi kapalı yapıyordu. İzin olmaması çok önemliydi, aksi halde toplumsal baskı daha da katlanabilirdi.
Joseph 1934 yılında Hitlerin yönetimi ele almasından bir kaç ay sonra hayata gözlerini yumdu. Rethi adlı cerrah ta aynı yıl, Joseph’in ölümünden hemen sonra açık rinoplastiyi ilk defa uyguladı ve tanıttı. Açık rinoplastinin yüğkselişinin nazilerle paralel olması bana hep ironik gelmiştir.
Joseph’in ölümünün ardından Yahudilerin daha çok görünmez olmaya ihtiyacı vardı. Görevi onun öğrencileri devraldı.
O yıllarda Amerika’da da rinoplasti furyası patlamıştı. Samuel Forman adlı bir anatomist de rinoplastinin temellerini ortaya koyacak bir çalışma yapmak istiyordu. Bunu kitaplarda detaylı anlatabilmek için ameliyatı görmesi gerekiyordu, ne yazık ki plastik cerrahlar onu ameliyatlarına almak istemiyor ve işlemi gizliyorlardı. Sonun da o da hevesli bir KBB asistanı olan Irving Goldberg ile çalışmaya başladı. O da burun anatomisine meraklıydı. Bu sevdası uğruna Almanya’ya gitti ve Joseph tarafından eğitilmiş Macar Zoltal Negel ile çalıştı bir süre. Burun sırtını daraltıp, burun ucunu kubbe gibi kaldırarak küçük küstah burunlar yapmayı ondan öğrendi.
Biraz da bunun etkisi ile kapalı rinoplasti herkes tarafından öğrenilebilir bir ameliyat değildi. Mutlaka biri size öğretmeli ve bu teknik ile gönül bağınız olmalı. Aksi halde başaramazsınız. Çünkü kapalı rinoplasti diğer ameliyatlar gibi izlenerek öğrenilemez. Onu sadece yapan cerrah görür. Bu nedenle kapalı rinoplastide oda da sadece siz, hasta ve tanrı vardır.
Hastalıklar tarihin tozlu sayfalarında çoğu şeyi değiştirmiştir. Bizler ise bunları genelde farklı siyasi amaçlarla olduğunu sanırız. Oysa sadece farklı pencereden bakmak gereklidir. Ve hiçbir cerrahi işlem Kapalı Rinoplasti kadar siyasi dengeleri böylesine değiştirecek güce sahip olmamıştı.

Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup sağlık hizmeti vermemektedir. Sitedeki bilgiler hiçbir şekilde hastaların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.